Till start

Vårdgivarguiden


 • Hjälpmedel som avses

  Spinala ortoser

Förskrivare

Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi och medicinsk rehabilitering samt specialistläkare på osteoporosmottagning.

Förskrivare gällande barn: Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi och medicinsk rehabilitering med tillgång till habiliteringsteam med sjukgymnast.

 • Förskrivningskriterier

  Hjälpmedel för det dagliga livet där behovet beror på en varaktig funktionsnedsättning (överstigande sex månader)  förskrivs. Ortopedtekniska hjälpmedel som kompenserar svårare funktionsinskränkningar eller minskar risken för ökad invaliditet  förskrivs. Se funktionstillstånd nedan:

  • Scolios som beror på rotation av kotorna
  • Neurologisk dysfunktion
  • Missbildningar med funktionsbortfall
  • Grava deformiteter
  • Uttalade funktionsinskränkningar i leder (leddestruerande reumatiska sjukdomar, artros)
  • Nedsatt hållfasthet i skelettet (osteroporos)
  • Svåra invalidiserande tillstånd
  • Frakturer
  • Grava invalidiserande ryggbesvär

   

  Ortopedtekniska hjälpmedel som används vid behandling ska bekostas av den behandlande kliniken.

 • Egenansvar

  Mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning, t ex mjuk halskrage, sacroiliacabälte är brukarens egenansvar. 

 • Hjälpmedelsområde

  Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Fritt val av hjälpmedel

  Nej
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.
  Delaktiviteten avser att personer med grav funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ändra kroppsställning. Det kan även innebära att kunna bibehålla en liggande eller sittande ställning.

  Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

 • Remiss

  Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
  Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

 • Faktagranskad: 19 oktober 2020

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen