Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

 • Arbetsterapeut
 • Distriktssköterska
 • Fysioterapeut/Sjukgymnast
 • Hjälpmedelsområde

  ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.
  Delaktiviteten avser att personer med grav funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ändra kroppsställning. Det kan även innebära att kunna bibehålla en liggande eller sittande ställning.

  Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Glidbräda

Artikelbenämning: Glidbräda Glider
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Glidbräda Glider används vid förflyttning av sittande patienter t.ex. från och till rullstol, säng och bilsäte.
Leverantör: Swereco AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Glidbräda Butterfly 32x66 cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Butterfly glidbräda 32x66 cm
Leverantör: Etac Sverige AB
Dokument: Kortinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Besiktningsanvisning
Artikelbenämning: Glidbräda EasyGlide 120x60
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Glidbrädan används till förflyttningar mellan säng och röntgenbord/operationsbord/duschvagn.
Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB
Dokument: Besiktningsanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Besiktningsanvisning
Artikelbenämning: Glidbräda EasyGlide 45x20, oval 2-pack
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Glidskivan som par vid positionering i stol. För in under låret eller sittbensknölen på brukaren för att ta bort friktion och underlätta postionering
Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Periodisk inspektion
Artikelbenämning: Glidbräda EasyGlide 85×39 oval 2-pack
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Glidskivan används vid positionering och lägesändring i säng, applicering av sele samt liggande överflyttning där mellanrummet är högst 5 cm.
Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Periodisk inspektion
 • Glidmattor, vändningsmattor och glidlakan

Artikelbenämning: Draglakan Qorpus Vita 140x220cm, Grå
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Draglakan som tillsammans med ett Qorpus Vita glidlakan möjliggör förflyttning sidled i säng, för att underlätta positionering. Mångårig erfarenhet från vårdsektorn visar att användning av glidlakan minskar risken för tryckskador. Glidlakanet är ett utmärkt arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal. Belastningen på ryggar och axlar minskar. Glidytans låga friktion gör att vändning av patient kan utföras på ett kraftbesparande sätt för vårdaren och ett skonsamt sätt för patienten
Leverantör: Sanicare AB
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: Gliddyna OneWayGlide 43x37 cm tubformad polyester/nylon
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Etac Sverige AB
Dokument: Kortinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Besiktningsanvisning
Artikelbenämning: Gliddyna OneWayGlide 45x130 cm polyester/nylon lång m handtag
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Etac Sverige AB
Dokument: Kortinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Besiktningsanvisning
Artikelbenämning: Glidlakan Qorpus Vita 140x200cm, 60cm glid, Vit
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Glidlakan med låg friktion, vilket underlättar för patienterna att själva röra sig i sängen. Glidlakanet är ett utmärkt arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal. Belastningen på ryggar och axlar minskar. Glidytans låga friktion gör att vändning av patient kan utföras på ett kraftbesparande sätt för vårdaren och ett skonsamt sätt för patienten.
Leverantör: Sanicare AB
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: Glidmatta EasySlide 50x60 polyester
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Glidmattan används till vändning eller högre upp i säng. Insidan är gjord av vårt glidmaterial ULF (Ultra Low Friction)), som minskar friktionen under brukaren.
Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Periodisk inspektion
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Periodisk inspektion
Artikelbenämning: Glidmatta OneWayslide 50x40 tubular
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: OneWaySlide är en envägsglidmatta som används främst för att förbättra sittpositionen i stol eller rullstol.
Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Periodisk inspektion
Artikelbenämning: Glidmatta OneWaySlide 50x45 tubular
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: OneWaySlide är en envägsglidmatta som används främst för att förbättra sittpositionen i stol eller rullstol.
Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Periodisk inspektion
Artikelbenämning: Glidmatta ReadySlide 110x70 u vaddering.
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ReadySlide används vid vändning i säng eller överflyttning till brits, operationsbord, duschvagn eller dyl.
Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Periodisk inspektion
Artikelbenämning: Glidmatta ReadySlide 110x90 u vaddering.
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ReadySlide används vid vändning i säng eller överflyttning till brits, operationsbord, duschvagn eller dyl.
Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Periodisk inspektion
Artikelbenämning: Glidmatta ReadySlide 70x70 utan vaddering
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ReadySlide används vid vändning i säng eller förflyttning uppåt i säng. Används även vid applicering av sele. Kan vikas mindre vid behov.
Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Periodisk inspektion
Artikelbenämning: Gliddyna OneWayGlide 40x130 cm polyester/nylon lång m handtag
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Etac Sverige AB
Dokument: Kortinformation
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: Gliddraglakan med handtag, SatinSheet 4Direction 200x140
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Etac Sverige AB
Dokument: Kortinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Kortinformation
Dokument: Köpinformation
Dokument: Anvisning för förebyggande underhåll
Dokument: Köpinformation
Dokument: Utprovningsprotokoll
Artikelbenämning: Glidlakan SatinSheet 2D Maxi 230x200 cm glidyta 96 cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Etac Sverige AB
Dokument: Kortinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Kortinformation
Dokument: Köpinformation
Dokument: Anvisning för förebyggande underhåll
Dokument: Besiktningsanvisning
Dokument: Utprovningsprotokoll
Artikelbenämning: Glidmatta EasySlide 25x60 polyester
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: För högre upp i säng eller när bara en friktionspunkt behöver hjälp. Insidan är gjord av vårt glidmaterial ULF (Ultra Low Friction)), som minskar friktionen under brukaren.
Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Periodisk inspektion
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Periodisk inspektion
Artikelbenämning: Glidmatta FlexiMove 112x53
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: FlexiMove 112x53 Vendelalyften kan användas till förflyttningar högre upp i säng,vändningar i säng samt förflyttningar mellan säng/duschvagn samt vid lyft från golv till säng. Med 4 handtag.
Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Periodisk inspektion
Dokument: Periodisk inspektion
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Glidmatta OneWaySlide 130x30 öppen 6 handtag
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: OneWaySlide är en envägsglidmatta som används främst för att förbättra sittpositionen i stol eller rullstol.
Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Periodisk inspektion
Artikelbenämning: Glidmatta Swan 45x140 cm med handtag
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning: Glidmatta Swan 45x140 cm med handtag
Leverantör: Etac Sverige AB
Artikelbenämning: Glidmatta-Sittdyna Autoslide 46x46
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Används för att lättare kunna ta sig i och ur bil. Man kan också ändra sittposition. Utsidan och banden är gjorda av polyester medan innermaterialet är vårt eget glidmaterial ULF (Ultra Low Friction).
Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Periodisk inspektion
 • Faktagranskad: 8 juli 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen