Brödsmule-navigation

 • Hjälpmedel som avses

  Grindar, nät och liknande samt resningsstöd monterad på egen säng.

Förskrivare

 • Arbetsterapeut
 • Distriktssköterska
 • Fysioterapeut/Sjukgymnast
 • Förskrivningskriterier

  För sänggrindar och lyftbågar till förskriven säng välj tillbehör till respektive säng.

 • Hjälpmedelsområde

  ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Fritt val av hjälpmedel

  Nej
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Förflytta sig, steg 1. Ändra och bibehålla kroppsställning.
  Delaktiviteten avser att personer med grav funktionsnedsättning ska ha möjlighet att ändra kroppsställning. Det kan även innebära att kunna bibehålla en liggande eller sittande ställning.

  Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Grindar, nät och liknande monterad på privat säng

Fallskydd bredd 55cm

Artikelbenämning:
Fallskydd till säng längd 55cm
Bild:
Kortbeskrivning:
Fallskydd som förhindrar att brukaren faller ur sängen. Skjuts in under madrassen, kräver ingen montering. Kan även användas till sängar med grind för att förhindra att brukaren fastnar och klämmer sig i grinden. Fallskyddet placeras då på insidan av grinden. Fungerar i alla vårdmiljöer. Material: Polykarbonat. Höjd 35 cm, djup 40 cm.
Leverantör:
Dokument:

Välj i andra hand

Fallskydd till säng längd 75cm

Artikelbenämning:
Fallskydd till säng längd 75cm
Bild:
Kortbeskrivning:
Fallskydd som förhindrar att brukaren faller ur sängen. Skjuts in under madrassen, kräver ingen montering. Kan även användas till sängar med grind för att förhindra att brukaren fastnar och klämmer sig i grinden. Fallskyddet placeras då på insidan av grinden. Fungerar i alla vårdmiljöer. Material: Polykarbonat. Höjd 35 cm, djup 40 cm.
Leverantör:
Dokument:
 • Resningstöd som monteras på brukarens egen säng

Uppresning Eva Bygel 85cm

Artikelbenämning:
Uppresning Eva Bygel 85cm
Bild:
Kortbeskrivning:
Att användas tillsammans med 151060 Golvstöd
Leverantör:
Dokument:

Välj i andra hand

Uppresning Eva Bygel 97cm

Artikelbenämning:
Uppresning Eva Bygel 97cm
Bild:
Kortbeskrivning:
Används till säng med hög madrass med golvstöd 151060
Leverantör:
Dokument: