Förskrivare

Specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, medicinsk rehabilitering, neurologi eller geriatrik. Fysioterapeut/sjukgymnast provar ut i samråd med förskrivande läkare.

  • Förskrivningskriterier

    Förskrivs vid pares i dorsalextension i fotled.

  • Hjälpmedelsområde

    ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer
  • Fritt val av hjälpmedel

    Nej

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

  • Peroneusstimulator

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval