Brödsmule-navigation

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut/Sjukgymnast
  • Hjälpmedelsområde

    ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

  • Gånghjälpmedel med tre eller fler stödben

Gåbock Kvadrant junior

Artikelbenämning:
Gåbock Kvadrant junior
Bild:
Kortbeskrivning:
Gåbock Kvadrant junior. Ställb höjd 64,5-75,5cm
Leverantör:

Gåbock Kvadrant vuxen

Artikelbenämning:
Gåbock Kvadrant vuxen
Bild:
Kortbeskrivning:
Gåbock Kvadrant vuxen är tillverkade med överdel och underdel av grå lackerade stålrör. Höjdjusteras med hjälp av tryckknappar.Ställb höjd 77-97cm
Leverantör:

Välj i andra hand

Gåbock Kvadrant barn

Artikelbenämning:
Gåbock Kvadrant barn
Bild:
Kortbeskrivning:
Gåbock Kvadrant barn. Ställb höjd 48,5-58,5cm
Leverantör: