Till start

Vårdgivarguiden

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Distriktssköterska
  • Fysioterapeut

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.
Delaktiviteten avser att göra en överflyttning mellan olika lägen. Överflyttningen kan ske med hjälp av annan person eller självständigt.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Överflyttningsplattform

Artikelbenämning: Förflyttning Molift Raiser Pro
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Molift Raiser Pro Den ergonomiska överflyttningsplattformen för aktiv förflyttning. Plattformen ger patienten möjlighet att använda sin egen muskelfunktion och förmåga vid uppresning och förflyttning. Det naturliga rörelsemönstret stimuleras och ger patienten en trygghet genom hela förflyttningen. För patienter med behov av stöd under förflyttningen finns flera modeller av trygghetsband.
Leverantör: Etac Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Anvisning för kvittblivning/källsortering/demontering
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Anvisning för kvittblivning/källsortering/demontering
Artikelbenämning: Förflyttning Molift Raiser II
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Etac Molift Raiser är överflyttningsplattformen för aktiv förflyttning. Den är anpassad för att ge en aktiv och säker uppresning för brukaren och bästa möjliga förutsättning för ett ergonomiskt arbetssätt för vårdaren.
Leverantör: Etac Sverige AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Reservdelslista
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Uppresningslyft QuickMove max 170kg
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: QuickMove är ett stöd för brukaren att resa sig av egen kraft för att sedan bli förflyttad, antingen stående eller sittande, exempelvis från säng till stol, från stol till stol eller till och från toalett.
Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Periodisk inspektion
Dokument: Anvisning för förebyggande underhåll
  • Faktagranskad: 16 augusti 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen