Till start

Vårdgivarguiden


Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Distriktssköterska
  • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.
Delaktiviteten avser att göra en överflyttning mellan olika lägen. Överflyttningen kan ske med hjälp av annan person eller självständigt.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Överflyttningsplattform

Artikelbenämning: Förflyttning Molift Raiser Pro
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Etac Sverige AB
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Anvisning för kvittblivning/källsortering/demontering
Artikelbenämning: Förflyttning Molift Raiser II
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Etac Molift Raiser är överflyttningsplattformen för aktiv förflyttning. Den är anpassad för att ge en aktiv och säker uppresning för brukaren och bästa möjliga förutsättning för ett ergonomiskt arbetssätt för vårdaren.
Leverantör: Etac Sverige AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Reservdelslista
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Uppresningslyft QuickMove max 170kg
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: QuickMove är ett stöd för brukaren att resa sig av egen kraft för att sedan bli förflyttad, antingen stående eller sittande, exempelvis från säng till stol, från stol till stol eller till och från toalett.
Leverantör: Direct Healthcare Group Sverige AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Periodisk inspektion
Dokument: Anvisning för förebyggande underhåll
  • Faktagranskad: 7 juli 2021

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen