Förskrivare

Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik för ortopedi, medicinsk rehabilitering med tillgång till rehabilitering/habiliteringsteam med sjukgymnast

  • Hjälpmedelsområde

    Ortopedtekniska hjälpmedel
  • Remiss

    Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
    Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.