Till start

Vårdgivarguiden

ISO-kodsbeskrivning

En uppsättning kompatibla komponenter som kan integreras för framställning av en rad olika proteser för nedre extremiteter. Här ingår t.ex. kosmetiska proteser för nedre extremiteter

Förskrivare

Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik för ortopedi, rehabiliteringsmedicin med tillgång till rehabilitering/habiliteringsteam med fysioterapeut

Förskrivs i

Thord

Hjälpmedelsområde

Ortopedtekniska hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.
Delaktiviteten avser att göra en överflyttning mellan olika lägen. Överflyttningen kan ske med hjälp av annan person eller självständigt.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Remiss

Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

  • Faktagranskad: 16 augusti 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen