Till start

Vårdgivarguiden

Hjälpmedel som avses

Spinala ortoser

Förskrivare

Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi och rehabiliteringsmedicin samt specialistläkare på osteoporosmottagning.

Förskrivare gällande barn: Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi och rehabiliteringsmedicin med tillgång till habiliteringsteam med fysioterapeut.

Förskrivningskriterier

Hjälpmedel för det dagliga livet där behovet beror på en varaktig funktionsnedsättning (överstigande sex månader) förskrivs.

Ortopedtekniska hjälpmedel som kompenseras svårare funktionsnedsättningar eller minskar risken för ökad invaliditet förskrivs. Se funktionstillstånd nedan:

 • Scolios som beror på rotation av kotorna
 • Neurologisk dysfunktion
 • Missbildningar med funktionsbortfall
 • Grava deformiteter
 • Uttalade funktionsinskränkningar i leder (leddestruerande reumatiska sjukdomar, artros)
 • Nedsatt hållfasthet i skelettet (osteroporos)
 • Svåra invalidiserande tillstånd
 • Frakturer
 • Grava invalidiserande ryggbesvär

 

Ortopedtekniska hjälpmedel som används vid behandling kortare tid än sex månader bekostas av den behandlande kliniken.

Egenansvar

Mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning, t ex mjuk halskrage och sacroiliacabälte. 

Förskrivs i

Thord

Hjälpmedelsområde

Ortopedtekniska hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.
Delaktiviteten avser att göra en överflyttning mellan olika lägen. Överflyttningen kan ske med hjälp av annan person eller självständigt.

Remiss

Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

 • Faktagranskad: 16 augusti 2022

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen