Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

 • Hjälpmedel som avses

  Spinala ortoser

Förskrivare

Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi och medicinsk rehabilitering samt specialistläkare på osteoporosmottagning.

Förskrivare gällande barn: Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi och medicinsk rehabilitering med tillgång till habiliteringsteam med sjukgymnast.

 • Förskrivningskriterier

  Hjälpmedel för det dagliga livet där behovet beror på en varaktig funktionsnedsättning (överstigande sex månader) förskrivs.

  Ortopedtekniska hjälpmedel som kompenseras svårare funktionsnedsättningar eller minskar risken för ökad invaliditet förskrivs. Se funktionstillstånd nedan:

  • Scolios som beror på rotation av kotorna
  • Neurologisk dysfunktion
  • Missbildningar med funktionsbortfall
  • Grava deformiteter
  • Uttalade funktionsinskränkningar i leder (leddestruerande reumatiska sjukdomar, artros)
  • Nedsatt hållfasthet i skelettet (osteroporos)
  • Svåra invalidiserande tillstånd
  • Frakturer
  • Grava invalidiserande ryggbesvär

   

  Ortopedtekniska hjälpmedel som används vid behandling kortare tid än sex månader bekostas av den behandlande kliniken.

 • Egenansvar

  Mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning, t ex mjuk halskrage och sacroiliacabälte. 

 • Hjälpmedelsområde

  Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.
  Delaktiviteten avser att göra en överflyttning mellan olika lägen. Överflyttningen kan ske med hjälp av annan person eller självständigt.

 • Remiss

  Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
  Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

 • Faktagranskad: 7 juli 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen