Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut

Förskrivningskriterier

Innan förskrivning av mobil lyft sker ska andra överflyttningstekniker vara provade och bedömda som otillräckliga eller olämpliga utifrån den enskildes medicinska status och totala omvårdnadsbehov. Om omvårdnadssituationen är tung och komplex kan mobil lyft endast förskrivas om förskrivaren bedömer att lyften tillgodoser den enskildes behov.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.
Delaktiviteten avser att göra en överflyttning mellan olika lägen. Överflyttningen kan ske med hjälp av annan person eller självständigt.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Mobila personlyftar manuellt alternativt elektrisk höjdjustering

Artikelbenämning: Uno 102EE med snabbkoppling och Q-link
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning: Uno 102EE med snabbkoppling. artikelnummer som ingår i paketet enligt kravspec: 2010004 3156508 3156509
Leverantör: LIKO AB
Artikelbenämning: Viking XL (hjulsats Viking L/XL 100/75 art.nr 2014306+2040033)
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning: Viking är en serie mobillyftar tillverkade i aluminium - resultatet av 25 års erfarenhet inom området. Viking finns i fyra modeller, från superstarka XL till den minsta modellen Viking S. Alla med särskilda egenskaper.
Leverantör: LIKO AB
  • Faktagranskad: 16 augusti 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen