Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut

Förskrivningskriterier

Stationär lyft kan förskrivas vid varaktiga behov när mobil lyft ej tillgodoser brukarens behov.

Vid förskrivning av stationär lyft ska särskild bedömning göras av tekniker gällande takets/väggarnas konstruktion innan montering.

Vid nedmontering av stationär lyft kapas skruvar och ev borrhål spacklas igen. Ingen ommålning av tak eller tapetsering sker.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 2. Överflyttning.
Delaktiviteten avser att göra en överflyttning mellan olika lägen. Överflyttningen kan ske med hjälp av annan person eller självständigt.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Stationär lyft, rakt skena

Artikelbenämning: Taklyft rakbana inklusive motor
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Guldmann Sverige AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Stationär lyft, travers

Artikelbenämning: Taklyft travers inklusive motor
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Guldmann Sverige AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 10 juli 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen