Brödsmule-navigation

Förskrivare

 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Förskrivs i samråd med läkare och hjälpmedelskonsulent. 

 • Förskrivningskriterier

  Eldriven rullstol kan förskrivas till person med bestående och betydande förflyttningssvårigheter orsakat av skada eller sjukdom. Eldriven rullstol förskrivs om inte övriga förflyttningshjälpmedel, som t.ex. manuell rullstol täcker behovet av förflyttning. Viss gångförmåga får förekomma men den ska vara starkt reducerad. Den eldrivna rullstolen ska ersätta gångförmågan, inte cykel/moped, bil eller kollektivtrafik.

  Den eldrivna rullstolen ska på ett påtagligt sätt öka individens möjlighet till självständighet i det dagliga livet. Vid individuell behovsbedömning ska effekt/nytta, angelägenhet och konsekvens bedömas som stor och frekvens som ofta. Elrullstolen ska användas regelbundet, minst tre av fyra årstider

  Brukaren ska kunna framföra rullstolen utan fara för sig själv eller andra. Vid bedömning ska hänsyn tas till förekomst av syn-, hörsel- och perceptionsstörningar, medicinering, alkohol-  eller drogproblematik. Som trafikant är brukaren skyldig att känna till trafikregler och att rätta sig efter dem. Vid färd med gångfart ska brukaren följa reglerna för gångtrafikanter. När en eldriven rullstol körs fortare än gångfart jämställs den med en cykel.

  Den eldrivna rullstolen ska förvaras inomhus, vid minst 5 grader plus, i låst utrymme. Generellt gäller att endast brukaren med närstående, vårdare eller i förekommande fall, andra rullstolsbrukare ska ha tillträde till utrymmet.

  I de fall det finns behov av elrullstol både för inom och utomhusanvändning ska alltid en kombinerat eldriven rullstol provas i första hand. Detta gäller även om brukaren har elrullstol sedan tidigare och ett byte blir aktuellt. Två elrullstolar kan endast förskrivas när det inte är möjligt att kombinera funktionen. Förskrivaren bör göra uppföljning, minst en gång per år, om brukaren använder förskriven eldriven rullstol.

  Vårdarmanövrering kan förskrivas för att underlätta de närståendes dagliga arbete i den egna bostaden.

  Förhållandet vad gäller terräng, personens vikt och den anhöriges styrka ska vara sådana att det medför betydande svårigheter att skjutsa manuellt. Vid individuell behovsbedömning ska effekt/nytta, angelägenhet och konsekvens bedömas som stor och frekvens som ofta.

  De förskrivs till brukare i ordinärt boende alternativt till brukare i särskilt boende om brukaren frekvent bor hos närstående.

  Vårdarmanövrering kan även förskrivas till personer som har personliga assistenter med assistentersättning mer än 20 timmar per vecka från försäkringskassan.

 • Egenansvar

  Tillbehör till eldriven rullstol som släpvagn, extra batteri, batteri med högre kapacitet än standard, barnsits, åkpåse, värmefoder, värmesits, överdrag/presenning, vindskydd/kåpa, extra förvaringskorg, reservhjul och dubbdäck. 

  Åkpåse är ett egenansvar men förskrivs till barn samt till brukare med formgjutna sitsar.

 • Hjälpmedelsområde

  ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Förflytta sig, steg 5. Promenader. 
  Delaktiviteten avser att ta promenader i närområdet.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Elrullstol för begränsad utomhusanvändning, avancerad sittkomfort

Bora vårdarstyrd Modulite Flex3

Artikelbenämning:
Rullstol el Bora Modulite Flex3 48 Sthlm Syd
Bild:
Kortbeskrivning:
Tack vare att stolen är uppbyggd av moduler är Invacare® Bora™ extremt lätt att ta isär och transportera. Detta, i kombination med hög hastighet och goda köregenskaper, ger det en unik prestanda.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:

FDX

Artikelbenämning:
Rst el FDX 10km/h
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:

K300 PSJr

Artikelbenämning:
K300S PSjr SHLM/GOTLAND
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:

STORM 4 Easy Adapt

Artikelbenämning:
Rullstol EL Storm4 easy adapt Syd
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Dokument:
Dokument:

Storm4 Modulite Flex3

Artikelbenämning:
Rullstol el Storm4 Modulite Flex3 43 Sthlm Syd
Bild:
Kortbeskrivning:
Invacare® Storm®4 har tagits fram för att uppfylla högt ställda krav avseende funktion, möjlighet att konfigurera och möjlighet att anpassa. ”Enkel att hantera” har varit mottot under utvecklingsprocessen av Storm®4.
Leverantör:
Dokument:

TDX SP2 lowrider Modulite Flex3

Artikelbenämning:
Rullstol el TDX SP2 Flex3 low 43 Sthlm Syd
Bild:
Kortbeskrivning:
Invacare® TDX® SP2 är en elektrisk rullstol för den som vill få ut maximalt av sin fritid och som ställer höga krav på prestanda. TDX® SP2 klarar en brukarvikt på upp till 180kg.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:

TDX SP2 Modulite Flex3

Artikelbenämning:
Rullstol el TDX SP2 Flex3 43 Sthlm Syd
Bild:
Kortbeskrivning:
Invacare® TDX® SP2 är en elektrisk rullstol för den som vill få ut maximalt av sin fritid och som ställer höga krav på prestanda. TDX® SP2 klarar en brukarvikt på upp till 180kg.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:

Välj i andra hand

M400 CORPUS HD

Artikelbenämning:
M400 CORPUS HD SLL
Bild:
Kortbeskrivning:
M400 HD är en rejäl rullstol för användare upp till 205 kg. HD har den välkända Corpussitsens komfort och funktion, den är bara lite större och robustare. Trots det är den lättkörd och smidig. M400 HD har 4 elfunktioner.
Leverantör:
Dokument:
 • Elrullstol för begränsad utomhusanvändning, enkel sittkomfort

Bora Modulite

Artikelbenämning:
Rullstol el Bora Modulite 43 Sthlm Syd
Bild:
Kortbeskrivning:
Tack vare att stolen är uppbyggd av moduler är Invacare® Bora™ extremt lätt att ta isär och transportera. Detta, i kombination med hög hastighet och goda köregenskaper, ger det en unik prestanda.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:

Bora standard

Artikelbenämning:
Rullstol EL BORA Syd
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Dokument:
Dokument:

iChair Junior

Artikelbenämning:
Elrullstol iChair Junior Grön R-net Ortoflex med laddare
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:

Koala

Artikelbenämning:
ELRULLSTOL KOALA P+ LÅNGBRO
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Elrullstol för generell utomhusanvändning

Minicrosser M1-Joy

Artikelbenämning:
Elrullstol Minicrosser M1-Joy inkl batt o laddare u säte
Bild:
Kortbeskrivning:
Elrullstol Minicrosser M1-Joy 10km/h. Inklusive batterier och laddare, utan säte.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Elrullstolsunderrede för modulära sittsystem

Bora Modulite modulära sittsystem

Artikelbenämning:
Rullstol el Bora Modulite sittskal Sthlm Syd
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval