Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Förskrivs i samråd med läkare och hjälpmedelskonsulent. 

 • Förskrivningskriterier

  Eldriven rullstol kan förskrivas till person med bestående och betydande förflyttningssvårigheter orsakat av skada eller sjukdom. Eldriven rullstol förskrivs om inte övriga förflyttningshjälpmedel, som t.ex. manuell rullstol täcker behovet av förflyttning. Viss gångförmåga får förekomma men den ska vara starkt reducerad. Den eldrivna rullstolen ska ersätta gångförmågan, inte cykel/moped, bil eller kollektivtrafik.

  Den eldrivna rullstolen ska på ett påtagligt sätt öka individens möjlighet till självständighet i det dagliga livet. Vid individuell behovsbedömning ska effekt/nytta, angelägenhet och konsekvens bedömas som stor och frekvens som ofta. Elrullstolen ska användas regelbundet, minst tre av fyra årstider

  Brukaren ska kunna framföra rullstolen utan fara för sig själv eller andra. Vid bedömning ska hänsyn tas till förekomst av syn-, hörsel- och perceptionsstörningar, medicinering, alkohol-  eller drogproblematik. Som trafikant är brukaren skyldig att känna till trafikregler och att rätta sig efter dem. Vid färd med gångfart ska brukaren följa reglerna för gångtrafikanter. När en eldriven rullstol körs fortare än gångfart jämställs den med en cykel.

  Den eldrivna rullstolen ska förvaras inomhus, vid minst 5 grader plus, i låst utrymme. Generellt gäller att endast brukaren med närstående, vårdare eller i förekommande fall, andra rullstolsbrukare ska ha tillträde till utrymmet.

  I de fall det finns behov av elrullstol både för inom och utomhusanvändning ska alltid en kombinerat eldriven rullstol provas i första hand. Detta gäller även om brukaren har elrullstol sedan tidigare och ett byte blir aktuellt. Två elrullstolar kan endast förskrivas när det inte är möjligt att kombinera funktionen. Förskrivaren bör göra uppföljning, minst en gång per år, om brukaren använder förskriven eldriven rullstol.

  Vårdarmanövrering kan förskrivas för att underlätta de närståendes dagliga arbete i den egna bostaden.

  Förhållandet vad gäller terräng, personens vikt och den anhöriges styrka ska vara sådana att det medför betydande svårigheter att skjutsa manuellt. Vid individuell behovsbedömning ska effekt/nytta, angelägenhet och konsekvens bedömas som stor och frekvens som ofta.

  De förskrivs till brukare i ordinärt boende alternativt till brukare i särskilt boende om brukaren frekvent bor hos närstående.

  Vårdarmanövrering kan även förskrivas till personer som har personliga assistenter med assistentersättning mer än 20 timmar per vecka från försäkringskassan.

 • Egenansvar

  Tillbehör till eldriven rullstol som släpvagn, extra batteri, batteri med högre kapacitet än standard, barnsits, åkpåse, värmefoder, värmesits, överdrag/presenning, vindskydd/kåpa, extra förvaringskorg, reservhjul och dubbdäck. 

  Åkpåse är ett egenansvar men förskrivs till barn samt till brukare med formgjutna sitsar.

 • Hjälpmedelsområde

  ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Förflytta sig, steg 5. Promenader. 
  Delaktiviteten avser att ta promenader i närområdet.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Elrullstol för begränsad utomhusanvändning, avancerad sittkomfort

Artikelbenämning: K300S PSjr SLSO
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Permobil AB
Dokument: Utprovningsprotokoll
Artikelbenämning: Rst el Bora Flex3 sb43 Vårdarstyrd LiNX Sll
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Tack vare att stolen är uppbyggd av moduler är Invacare® Bora™ extremt lätt att ta isär och transportera. Detta, i kombination med hög hastighet och goda köregenskaper, ger det en unik prestanda.
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Artikelbenämning: Rullstol el Storm4 Flex3 fast sb43 LiNX Sll
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Invacare® Storm®4 har tagits fram för att uppfylla högt ställda krav avseende funktion, möjlighet att konfigurera och möjlighet att anpassa. ”Enkel att hantera” har varit mottot under utvecklingsprocessen av Storm®4.
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument:
Dokument: Produktinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Serviceanvisning
Artikelbenämning: Rullstol el TDX SP2 Flex3 fast sb43 LiNX Sll
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Invacare® TDX® SP2 är en elektrisk rullstol för den som vill få ut maximalt av sin fritid och som ställer höga krav på prestanda. TDX® SP2 klarar en brukarvikt på upp till 180kg.
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Artikelbenämning: Rullstol El TDX SP2 low rider Flex3 fast sb43 LiNX Sll
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Invacare® TDX® SP2 är en elektrisk rullstol för den som vill få ut maximalt av sin fritid och som ställer höga krav på prestanda. TDX® SP2 klarar en brukarvikt på upp till 180kg.
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Artikelbenämning: F3 Corpus SLSO
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: F3 chassit är det mindre i F-serien - framhjulsdrivna rullstolar.F3 ger en dig en bekväm känsla och sparar din energi.Corpus® sitsen levereras som standard med alla ergonomiska och tekniska fördelar. En snygg design som följer kroppen, med lätt böjda benstöd, öppen armstödsdesign och Unitrack stödsystem.
Leverantör: Permobil AB
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument:
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Produktinformation
Dokument: Serviceanvisning
Artikelbenämning: M400 CORPUS HD SLL
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: M400 HD är en rejäl rullstol för användare upp till 205 kg. HD har den välkända Corpussitsens komfort och funktion, den är bara lite större och robustare. Trots det är den lättkörd och smidig. M400 HD har 4 elfunktioner.
Leverantör: Permobil AB
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Elrullstol MC 1124 Spinalis kpl konceptstol sb 30 Sth
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Minicrosser AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Sprängskiss
 • Elrullstol för begränsad utomhusanvändning, enkel sittkomfort

Artikelbenämning: Rullstol el Bora Modulite 43 Sthlm Syd
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Tack vare att stolen är uppbyggd av moduler är Invacare® Bora™ extremt lätt att ta isär och transportera. Detta, i kombination med hög hastighet och goda köregenskaper, ger det en unik prestanda.
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: Rullstol EL BORA Syd
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Bruksanvisning Bora
Dokument: Produktblad Bora
Dokument: Servicemanual Bora
Dokument: Beställningsguide Bora 7-Klövern
Artikelbenämning: Eloflex F
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bakhjul luftfyllda 12 tum, framhjul massiva 8 tum. Hopfällbar lätt elrullstol.
Leverantör: Eloflex AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Elrullstol iChair mcS Svart med R-net
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: L&B Medical AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Köpinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Köpinformation
Dokument: Köpinformation
Dokument: Reservdelslista
Dokument: Reklamation
Dokument: Teknisk beskrivning och felsökningsvägledning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Servicehandbok
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Köpinformation
Dokument: Teknisk beskrivning och felsökningsvägledning
Artikelbenämning: ELRULLSTOL KOALA P+ LÅNGBRO
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Permobil AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Elrullstol för generell utomhusanvändning

Artikelbenämning: Elrullstol Minicrosser M1-Joy inkl batt o laddare u säte
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Elrullstol Minicrosser M1-Joy 10km/h. Inklusive batterier och laddare, utan säte.
Leverantör: Minicrosser AB
Dokument: Monteringsanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Utprovningsprotokoll
Artikelbenämning: X850 CORPUS 3G SLL
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Utomhusrullstol. Bakhjulsdriven, ledad och fjädrande framhjulsupphängning, stora hjul och grovmönstrade däck. Fyra individuella fjädringssystem. Enklare skön sits. Testad för max brukarvikt 136kg.
Leverantör: Permobil AB
Dokument:
Dokument:
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Sprängskiss
Dokument: Produktinformation
Dokument: Utprovningsprotokoll

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Elrullstolsunderrede för modulära sittsystem

Artikelbenämning: Rullstol El Bora underrede till formgjuten sits, vårdarstyrd LiNX
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Tack vare att stolen är uppbyggd av moduler är Invacare® Bora™ extremt lätt att ta isär och transportera. Detta, i kombination med hög hastighet och goda köregenskaper, ger det en unik prestanda.
Leverantör: Invacare AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Serviceanvisning
Dokument: Utprovningsprotokoll
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Serviceanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Faktagranskad: 15 mars 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen