Till start

Vårdgivarguiden


Hjälpmedel som avses

Enkel nedre extremitetsortos
Övrig nedre extremitetsortos

Förskrivare

Enkel nedre extremitetsortos:
Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, reumatologi, medicinsk rehabilitering samt vid vuxenhabiliteringen Huddinge, eller medicinsk bedömning av fysioterapeut med speciell kompetens vid barnklinik eller habilitering, fysioterapeut i neuroteam, fysioterapeut inom specialiserad neurologisk rehabilitering eller fysioterapeut med specialistkompetens inom neurologi.

Övrig nedre extremitetsortos:
Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, reumatologi, medicinsk rehabilitering med tillgång till rehabilitering/habiliteringsteam med fysioterapeut samt specialistläkare vid vuxenhabiliteringen Huddinge.

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas vid varaktig funktionsnedsättning (överstigande sex månader) vid något/några av nedanstående funktionstillstånd.

  • Neurologisk dysfunktion
  • Grava deformiteter
  • Reumatiska sjukdomar med leddestruktion som orsakat alternativt kan leda till funktionsinskränkning
  • Cirkulationsrubbningar som orsakat sår alternativt risk för sår (diabetes, arterioskleros, neuropati)
  • Frakturer

 

För inlägg/fotbäddar se 06 12 03.

Ortopediska hjälpmedel som används vid behandling bekostas av den behandlande kliniken

Förskrivs i

Thord

Hjälpmedelsområde

Ortopedtekniska hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 5. Promenader. 
Delaktiviteten avser att ta promenader i närområdet.

Remiss

Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

  • Faktagranskad: 9 juli 2021

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen