Till start

Vårdgivarguiden


 • Hjälpmedel som avses

  Enkel nedre extremitetsortos
  Övrig nedre extremitetsortos

Förskrivare

Enkel nedre extremitetsortos: Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, reumatologi, medicinsk rehabilitering samt vid vuxenhabiliteringen Huddinge, eller medicinsk bedömning av fysioterapeut med speciell kompetens vid barnklinik eller habilitering, fysioterapeut i neuroteam, fysioterapeut inom specialiserad neurologisk rehabilitering eller fysioterapeut med specialistkompetens inom neurologi.

Övrig nedre extremitetsortos: Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, reumatologi, medicinsk rehabilitering med tillgång till rehabilitering/habiliteringsteam med fysioterapeut samt specialistläkare vid vuxenhabiliteringen Huddinge.

 • Förskrivningskriterier

  Kan förskrivas vid varaktig funktionsnedsättning (överstigande sex månader) vid något/några av nedanstående funktionstillstånd.

  • Neurologisk dysfunktion
  • Grava deformiteter
  • Reumatiska sjukdomar med leddestruktion som orsakat alternativt kan leda till funktionsinskränkning
  • Cirkulationsrubbningar som orsakat sår alternativt risk för sår (diabetes, arterioskleros, neuropati)
  • Frakturer

   

  För inlägg/fotbäddar se 06 12 03.

  Ortopediska hjälpmedel som används vid behandling bekostas av den behandlande kliniken

 • Hjälpmedelsområde

  Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Förflytta sig, steg 5. Promenader. 
  Delaktiviteten avser att ta promenader i närområdet.

 • Remiss

  Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
  Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

 • Faktagranskad: 9 juli 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen