Till start

Vårdgivarguiden


Hjälpmedel som avses

Ryggdynor och ryggkuddar

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas som tillbehör till rullstolar.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen, om kommunen även har kostnadsansvaret för huvudhjälpmedlet
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen, om kommunen även har kostnadsansvaret för huvudhjälpmedlet

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Förflytta sig, steg 5. Promenader. 
Delaktiviteten avser att ta promenader i närområdet.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Ryggdynor för korttidssittande

Artikelbenämning: Svankstöd kallskum 47x28x5cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Avlastar ger stöd åt ländrygg och svank stadig fastsättning med fästband spännen och antiglidtextil på baksidan
Leverantör: BIMA Plastteknik AB
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 9 juli 2021

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen