Brödsmule-navigation

 • Hjälpmedel som avses

  Bilanpassning

Förskrivare

 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut/Sjukgymnast

Förskrivs i samråd med läkare och hjälpmedelskonsulent. 

 • Förskrivningskriterier

  Möjligheten till bilanpassning finns om brukare har behov att sköta dagliga ärenden med hjälp av bil och andra förflyttningshjälpmedel har uteslutits för att uppfylla behovet.

  Ersättning för bilanpassning kan sökas av:

  • Personer mellan 50- 65 år som ej har arbetsmarknadsanknytning
  • Personer över 65 år

   

  Övriga hänvisas till försäkringskassan.
  Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan söka bidrag via försäkringskassan.

  Ersättning kan beviljas upp till 30 000 kronor (exkl. moms) för anpassning av bil.

  Anpassningen avser manöverorgan, vridbara säten och personlyftar till bil. Bilmonterade lyftplattformar och hjälpmedel för att lasta rullstol i eller på bil förskrives då brukaren själv lastar i och ur bil. För att underlätta för anhöriga som lastar i och ur bil förskrives ramper. Specialbälten till barn kan ej förskrivas utan bidrag kan sökas från försäkringskassan.

  Den funktionsnedsatte ska vara ägare till bilen och den ska registreras på henne/honom. Bilen ska vara möjlig att anpassa till den funktionsnedsattes särskilda behov. Den funktionsnedsatte ska själv kunna köra bilen. Passagerare inom samma personkrets som ovan med funktionsnedsättning, som stadigvarande reser i samma bil kan få ersättning för lyftanordning, fasta ramper och anpassning av stol.

  När montering eller anpassning av bilbälte/bilstol utförs ska Vägverkets bestämmelser om bilars standardutrustning (och tillåtna förändringar av dem) följas liksom §38 i fordonskungörelsen om skyldighet att utföra registreringsbesiktning vid förändring av fordon. Kostnad för registreringsbesiktning betalas av Region Stockholm.

  Reglage, sitsar, vridplattor och takboxar, inkl lyft, etcetera som i sin helhet bekostats genom bidraget på 30 000 kr ska återlämnas då behovet har upphört eller om bilen avyttras. I de fall anpassningen inte går att återanvända eller om brukaren har delbetalat anpassningen behöver anpassningen inte återlämnas. Enklare detaljer, typ handreglage och flyttning av fotgas återtas inte. Ramper, lyftar och rullstolslås övergår i brukarens ägo då de är kostsamma att demontera och svåra att återanvända.

  I samband med offerten görs en bedömning av vilka delar av anpassningen som tillhör Region Stockholm och vad som är brukarens egendom. En överenskommelse mellan brukaren och hjälpmedelsverksamheten görs vid förskrivningstillfället som klargör vilka delar som ska återlämnas.

  Region Stockholm står för demontering av specialanpassningen för de delar som återtas av regionen samt montering av de borttagna originaldelarna. Det är därför viktigt att brukaren behåller borttagna originaldelar så att dessa kan återmonteras då bilen ska återställas. Region Stockholm ersätter inte förkomna originaldelar.

  Förnyad ersättning för samma anpassning kan sökas tidigast efter 7 år om inte särskilda skäl föreligger, se byte av hjälpmedel.

 • Egenansvar

  Standardutrustning till bil som centrallås, vinterdäck, fönsterhissar, elektroniskt reglerade backspeglar, luftkonditionering, eluppvärmning, servostyrning, automatlåda, dragkrok, släpkärra och backvarnare.

 • Hjälpmedelsområde

  ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Förflytta sig, steg 4. Utanför bostaden.
  Delaktiviteten avser att förflytta sig för att utföra dagliga livets aktiviteter utanför bostaden.