Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, reumatologi, medicinsk rehabilitering, dermatologi och diabetes, medicinsk bedömning av sjukgymnast med speciell kompetens inom ortopedi vid barnklinik och habilitering eller fotterapeut med speciell kompetens som arbetar med fotsjukvård och ingår i diabetesteam.

 • Förskrivningskriterier

  Inlägg/fotbäddar kan förskrivas för att korrigera och/eller kompensera felställningar i fotens leder och/eller åstadkomma tryckavlastning för patologiska områden av fotsulan.

  Kan förskrivas vid varaktig funktionsnedsättning (överstigande sex månader) vid något/några av nedanstående funktionstillstånd

  • Neurologisk dysfunktion
  • Reumatiska sjukdomar med leddestruktion som orsakat alternativt kan leda till funktionsinskränkningar
  • Cirkulationsrubbningar som orsakat sår alternativt risk för sår (diabetes, arteroskleros, neuropati)
  • Grava deformiteter som kraftigt begränsar förmågan till förflyttningar
  • Delfotsamputationer och medfödda fotreduktioner 

   

  Region Stockholm bekostar högst två par inlägg per år till vuxna och högst sex par inlägg per år till barn.

  Undantag för barn under 18 år, se nedan.

 • Egenansvar

  Prefabricerade inlägg/fotbäddar.

  Individuellt anpassade inlägg/fotbäddar för exempelvis:

  • Hallux valgus
  • Hallux rigidus
  • Hammartå
  • Pes plano valgus
  • Pes excavatus
  • Plantar fasciit/hälsporre/senskideinflammation
  • Framfotsbesvär (metatarsalgi, Mortons neurom)
  • PEVA alternativt pes adductus, efter avslutad behandling

   

  Egenansvar innebär att brukaren själv står för kostnaden för inlägget/fotbädden, oavsett om det är ett prefabricerat eller ett individuellt anpassat inlägg. Om hjälpmedlet bedöms vara ett egenansvar kan brukaren kontakta valfri ortopedteknisk verksamhet för att köpa inlägg. Det behövs ingen remiss när brukaren själv bekostar sitt inlägg.

 • Hjälpmedelsområde

  Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Förflytta sig, steg 4. Utanför bostaden.
  Delaktiviteten avser att förflytta sig för att utföra dagliga livets aktiviteter utanför bostaden.

 • Undantag för barn under 18 år

  För att minska risk för bestående deformiteter och förbättra en funktion görs vissa undantag för barn under 18 år. Förutom ovan specificerade funktionstillstånd kan även följande funktionstillstånd berättiga till förskrivning.

  • PEVA (klumpfot) samt pes adductus, under pågående behandling
  • syndrom med försämrad motorisk funktion (ex Downs syndrom, Marfans)
  • ortos och protesbrukare med ökad belastning kontralateral sida
  • medfödd benskörhet
  • pes plano valgus med felställning av hälbenet
  • resttillstånd efter fraktur eller operation
  • knäbesvär p g a kraftig fotfelställning

   

  Remiss

  Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
  Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

 • Faktagranskad: 23 februari 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen