Till start

Vårdgivarguiden

Förskrivare

Logoped i samråd med hjälpmedelskonsulent

Förskrivningskriterier

Avser specialprogram till egen dator för att skriva, organisera och lagra text.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Kommunicera, steg 3. Att samtala.
Delaktiviteten avser att samtala både som avsändare och mottagare. Det kan vara både att prata och lyssna men även att läsa och skriva enkla meddelanden.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Programvara med och utan talsyntes

Artikelbenämning: SymWriter 2 - 1 licens (1 installation)
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: SymWriter är ett symbolbaserat ordbehandlingsprogram som möjliggör för alla att kunna skriva dokument oavsett läs- och skrivnivå. Innehåller Widgit symbolbas med ca 13000 symboler samt 1500 bilder och fotografier. Samtidigt som du skriver visar symbolerna ordens betydelse. Du kan välja om du vill att symbolerna visas tillsammans med texten eller endast som stöd i sidopanelen. Svensk talsyntes ljudar varje bokstav och läser upp ord och meningar. SymWriter ger också symbolstödd stavningshjälp.
Leverantör: Funktionsverket AB
Artikelbenämning: Widgit Online - 1 användare 1 års abonnemang
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Widgit Online är en prenumerationstjänst som låter dig skapa och dela symboldokument, bildkort, rutnät, scheman, arbetsblad och mycket mer direkt i webbläsaren! Widgit Online gör det möjligt att från vilken dator som helst logga in och använda Widgitsymbolerna i din webbläsare på PC, Mac eller Chromebook samt via en app för iPad där du kan skriva enkla dokument med både symbolstöd och talstöd. Abonnemangen levereras som aktiveringskoder via e-post, så tänk på att ange mottagande e-post på inköpsorden (t.ex
Leverantör: Funktionsverket AB
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Widgit Online - 1 användare 5 års abonnemang
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Widgit Online är en prenumerationstjänst som låter dig skapa och dela symboldokument, bildkort, rutnät, scheman, arbetsblad och mycket mer direkt i webbläsaren! Widgit Online gör det möjligt att från vilken dator som helst logga in och använda Widgitsymbolerna i din webbläsare på PC, Mac eller Chromebook samt via en app för iPad där du kan skriva enkla dokument med både symbolstöd och talstöd. Abonnemangen levereras som aktiveringskoder via e-post, så tänk på att ange mottagande e-post på inköpsorden (t.ex
Leverantör: Funktionsverket AB
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 22 december 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Ericson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen