Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hjälpmedel som avses

Tunga pennor och tunga linjaler. 

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut

Förskrivningskriterier

Kan endast förskrivas till barn.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Kommunicera, steg 3. Att samtala.
Delaktiviteten avser att samtala både som avsändare och mottagare. Det kan vara både att prata och lyssna men även att läsa och skriva enkla meddelanden.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Pennor och linjaler

Förskrivningskriterier

Tunga pennor och tunga linjaler kan inte förskrivas i Region Stockholm i nuläget.

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 10 juli 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen