Till start

Vårdgivarguiden

Hjälpmedel som avses

Nummerslagningshjälpmedel

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut
  • Logoped

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas för att underlätta nummerslagning.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Kommunicera, steg 3. Att samtala.
Delaktiviteten avser att samtala både som avsändare och mottagare. Det kan vara både att prata och lyssna men även att läsa och skriva enkla meddelanden.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Nummerslagningshjälpmedel

Förskrivningskriterier

Nummerslagningshjälpmedel kan inte förskrivas i Region Stockholm i nuläget.

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 28 mars 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Ericson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen