Till start

Vårdgivarguiden

Förskrivare

  • Synpedagog

Förskrivningskriterier

Anpassning av mobiltelefon med talsyntes kan förskrivas för att underlätta nummerslagning, sms-hantering med mera.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Fritt val av hjälpmedel

Ja. Mer information om fritt val av hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Kommunicera, steg 3. Att samtala.
Delaktiviteten avser att samtala både som avsändare och mottagare. Det kan vara både att prata och lyssna men även att läsa och skriva enkla meddelanden.

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Skärmläsare för mobiltelefon

Artikelbenämning: Mobile Speak
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Individual Computer Applications Göteborg AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 22 december 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Ericson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen