Till start

Vårdgivarguiden

Hjälpmedel som avses

System för att inom bostaden påkalla uppmärksamhet, t ex ringsystem.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Kommunicera, steg 1. Förmedla basala behov.
Delaktiviteten omfattar att meddela sig för att få basala behov tillgodosedda, som t.ex. att äta, dricka eller gå på toaletten. 

Trygghetslarm

Ansökan om trygghetslarm görs hos kommunen.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Anropssystem inom bostaden och med begränsad utomhusanvändning

Artikelbenämning: Mottagare HOME 2G inkl laddfack o väska
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Bärbar mottagare med färgdisplay. Mottagaren kan kopplas till alla tillbehören från Zafe och även till trygghetstelefonen NEO, tar emot larm från upp till 3 larmande enheter. Mottagaren larmar med vibration och/eller ljudsignal. Ljudsignalen är ställbar. Storlek 100x48x20 mm, vikt 60 gram, uppladdningsbart Li-Ion-batteri.
Leverantör: ZAFE Care Systems AB
Artikelbenämning: Mottagare LINK inkl nätadapter
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Enkel mottagare för att t ex dra igång en summer el vibrationskudde. Även för inkoppling i befintliga system, kräver anslutningkabel, se tillbehör anslutningskablar AK20, AK30, AK40.
Leverantör: ZAFE Care Systems AB
Dokument:

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 17 januari 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen