Förskrivare

  • Logoped
  • Förskrivningskriterier

    Förskrivs för att förbättra taluppfattningen för person med kommunikationssvårigheter till följd av auditiv perceptionsnedsättning (ej hörapparat).

  • Fritt val av hjälpmedel

    Nej

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

  • System som förstärker ljudet vid tal

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval