Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

  • Logoped

Förskrivningskriterier

Avser specialprogram till egen dator för att få hjälp med uppläsning av skriven text och/eller hjälp med stavningskontroll.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Kommunicera, steg 2. Förmedla vad jag vill.
Delaktiviteten avser att aktivt välja mellan olika alternativ och att aktivt uttrycka sin vilja. 

Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Programvara för pc/mac

Artikelbenämning: CD-ORD - Talsynteser och skärmläsning
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: CD-ORD är ett pc-verktyg, som hjälper dig att läsa och skriva – antingen du har dyslexi, bara lite svårt att läsa eller skriva, eller behov av stöd för att förbättra din stavning i svenska eller andra språk.
Leverantör: Vitec MV AB
Artikelbenämning: ClaroRead Plus Mac med stavning sv
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Skärmläsningsprogram med talsyntesstöd, kan t ex användas som läs- och skrivstöd. Har uppläsningsfunktion i olika program och på Internet. Många inbyggda funktioner såsom t ex tangentbordsläsning med ljudning och ordprediktion samt integrerad OCR-skanning. Rättstavningsprogram för engelska språket och är speciellt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Den enda rättstavningen som också har bildstöd till orden.
Leverantör: tretac interface AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: ClaroRead Plus PC med stavning sv
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Skärmläsningsprogram med talsyntesstöd, kan t ex användas som läs- och skrivstöd. Har uppläsningsfunktion i olika program och på Internet. Många inbyggda funktioner såsom t ex tangentbordsläsning med ljudning och ordprediktion. OCR-skanning. Ingår ett stort antal röster och barnröster. Rättstavningsprogram för svenska språket och är speciellt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Den enda rättstavningen som också har bildstöd till orden. Hittar och rättar felstavade ord.
Leverantör: tretac interface AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Gustavas Ordböcker med tal för PC och Mac
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Gustavas Ordböcker innehåller Svenska ordboken och Engelsk ordbok Det är möjligt att hitta ord, både svenska och engelska, även om man har skrivit in ordet felstavat. Ett inbyggt program ger förslag på rimliga ord med rätt stavning.
Leverantör: tretac interface AB
Dokument:
Artikelbenämning: Rättstavningsprogram SpellRight MAC
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Engelskt rättstavningsprogram utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter eller personer som håller på att lära sig engelska. Hanterar stavfel. Innehåller översättningar. Grammatikkontroll.
Leverantör: tretac interface AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: Rättstavningsprogram SpellRight PC
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Engelskt rättstavningsprogram utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter eller personer som håller på att lära sig engelska. Hanterar stavfel. Innehåller översättningar. Grammatikkontroll.
Leverantör: tretac interface AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: Rättstavningsprogram Stava Rex för MAC
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Rättstavningsprogram för svenska utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Även för personer som håller på att lära sig svenska. Hittar och rättar felstavade ord. Reagerar på lättförväxlade ord. Rättar grammatik- och uttrycksfel.
Leverantör: tretac interface AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: Rättstavningsprogram StavaRex PC
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Rättstavningsprogram för svenska utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Även för personer som håller på att lära sig svenska. Hittar och rättar felstavade ord. Reagerar på lättförväxlade ord. Rättar grammatik- och uttrycksfel.
Leverantör: tretac interface AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: Skärmläsningsprogram ClaroRead Plus MAC
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Skärmläsningsprogram med talsyntesstöd, kan t ex användas som läs- och skrivstöd. Har uppläsningsfunktion i olika program och på Internet. Många inbyggda funktioner såsom t ex tangentbordsläsning med ljudning och ordprediktion samt OCR-skanning och utökat stöd för OpenOffice. 21 röster på 17 olika språk. För MAC-datorer.
Leverantör: tretac interface AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Skärmläsningsprogram ClaroRead Plus PC
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Skärmläsningsprogram med talsyntesstöd, kan t ex användas som läs- och skrivstöd. Har uppläsningsfunktion i olika program och på Internet. Många inbyggda funktioner såsom t ex tangentbordsläsning med ljudning och ordprediktion. OCR-skanning och utökat stöd för OpenOffice. 50 röster på 30 olika språk.
Leverantör: tretac interface AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Skärmläsningsprogram WordRead Plus PC
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Skärmläsningsprogram med talsyntesstöd, kan t ex användas som läs- och skrivstöd. Har uppläsningsfunktion i olika program och på Internet. Många inbyggda funktioner såsom t ex tangentbordsläsning med ljudning, ordprediktion och utökat stöd för OpenOffice. 40 röster med ett stort antal språk.
Leverantör: tretac interface AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: SpellRight Mac med tal
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: SpellRight 2 är ett rättstavningsprogram för engelska språket. Är speciellt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter, men är även användbart för personer som av andra skäl har svårt att stava på engelska. Programmet rättar stavfel och grammatikfel och hjälper till att skilja på lättförväxlade ord. Finns för både PC och MAC.
Leverantör: tretac interface AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: SpellRight PC med tal
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: SpellRight 2 är ett rättstavningsprogram för engelska språket. Är speciellt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter, men är även användbart för personer som av andra skäl har svårt att stava på engelska. Programmet rättar stavfel och grammatikfel och hjälper till att skilja på lättförväxlade ord. Finns för både PC och MAC.
Leverantör: tretac interface AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: StavaRex Mac med tal
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Rättstavningsprogram för svenska utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Även för personer som håller på att lära sig svenska. Hittar och rättar felstavade ord. Reagerar på lättförväxlade ord. Rättar grammatik- och uttrycksfel.
Leverantör: tretac interface AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: ClaroRead Chrome/Edge Premium med stavning
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ClaroRead Chrome/Edge Premium med Stavning är ett tillägg till webbläsaren eller Chromebook för att få text uppläst i dokument, kalkylark och presentationer, &Internet. Med hjälp av funktionerna i ClaroRead Chrome/Edge Premium kan du: Skanna från skärm Läsa objekt under musen och vid musmarkering Möjlighet att läsa låsta PDF- filer Läsa inskannat material Läsa PDF- filer i förhandsvisning Barnröster finns också. Stavningskontroll utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter med bildstöd ingår
Leverantör: tretac interface AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: ClaroSpeak Plus för iOS och Android
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ClaroSpeak Plus iOS är en app med egen ordbehandlare men lägger även till ett tangentbord som möjliggör att man kan få sin skrivna text uppläst, ordprediktion, stavningskontroll och bildstöd i andra appar. Barn röster finns även.
Leverantör: tretac interface AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Clarostava engelska Mac med tal
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Rättstavningsprogram för engeslaka språket och är speciellt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Den enda rättstavningen som också har bildstöd till orden. Hittar och rättar felstavade ord. Hjälper till med lättförväxlade ord. Homofoner och homonymer. ClaroStava är även utmärk hjälp för personer som inte har svenska eller engelska som första språk då den har bildstöd och exempelmeningar.
Leverantör: tretac interface AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: ClaroStava engelska PC med tal
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Rättstavningsprogram för engeslaka språket och är speciellt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Den enda rättstavningen som också har bildstöd till orden. Hittar och rättar felstavade ord. Hjälper till med lättförväxlade ord. Homofoner och homonymer. ClaroStava är även utmärk hjälp för personer som inte har svenska eller engelska som första språk då den har bildstöd och exempelmeningar.
Leverantör: tretac interface AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: ClaroStava svenska Mac med tal
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Rättstavningsprogram för svenska språket och är speciellt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Den enda rättstavningen som också har bildstöd till orden. Hittar och rättar felstavade ord. Hjälper till med lättförväxlade ord. Homofoner och homonymer. ClaroStava är även utmärk hjälp för personer som inte har svenska som första språk då den har bildstöd och exempelmeningar.
Leverantör: tretac interface AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: ClaroStava svenska PC med tal
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Rättstavningsprogram för svenska språket och är speciellt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Den enda rättstavningen som också har bildstöd till orden. Hittar och rättar felstavade ord. Hjälper till med lättförväxlade ord. Homofoner och homonymer. ClaroStava är ett utmärkt hjälp för personer som inte har svenska som första språk också då den har bildstöd och exempelmeningar.
Leverantör: tretac interface AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
  • Faktagranskad: 25 januari 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Ericson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen