• Hjälpmedel som avses

    Monitorarm till egen dator

Förskrivare

  • Synpedagog
  • Hjälpmedelsområde

    Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel
  • Fritt val av hjälpmedel

    Nej

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

  • Monitorarm till egen dator

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval