Brödsmule-navigation

Förskrivare

 • Logoped

Förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

 • Förskrivningskriterier

  Avser specialprogram till egen dator för att få hjälp med uppläsning av skriven text och/eller hjälp med stavningskontroll.

 • Hjälpmedelsområde

  Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel
 • Fritt val av hjälpmedel

  Nej
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Kommunicera, steg 4. Ta del av information i samhället.
  Delaktiviteten avser att kunna höra, läsa och ta emot större sammanhängande text.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Programvara för PC/Mac

CD-ORD - Talsynteser och skärmläsning

Artikelbenämning:
CD-ORD - Talsynteser och skärmläsning
Bild:
Kortbeskrivning:
CD-ORD är ett pc-verktyg, som hjälper dig att läsa och skriva – antingen du har dyslexi, bara lite svårt att läsa eller skriva, eller behov av stöd för att förbättra din stavning i svenska eller andra språk.
Leverantör:

Claro Read Plus för Mac

Artikelbenämning:
Claro Read Plus för Mac
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:

ClaroRead Plus Mac med stavning sv

Artikelbenämning:
ClaroRead Plus Mac med stavning sv
Bild:
Kortbeskrivning:
Skärmläsningsprogram med talsyntesstöd, kan t ex användas som läs- och skrivstöd. Har uppläsningsfunktion i olika program och på Internet. Många inbyggda funktioner såsom t ex tangentbordsläsning med ljudning och ordprediktion samt integrerad OCR-skanning. Rättstavningsprogram för engelska språket och är speciellt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Den enda rättstavningen som också har bildstöd till orden.
Leverantör:

ClaroRead Plus PC med stavning sv

Artikelbenämning:
ClaroRead Plus PC med stavning sv
Bild:
Kortbeskrivning:
Skärmläsningsprogram med talsyntesstöd, kan t ex användas som läs- och skrivstöd. Har uppläsningsfunktion i olika program och på Internet. Många inbyggda funktioner såsom t ex tangentbordsläsning med ljudning och ordprediktion. OCR-skanning. Ingår ett stort antal röster och barnröster. Rättstavningsprogram för svenska språket och är speciellt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Den enda rättstavningen som också har bildstöd till orden. Hittar och rättar felstavade ord.
Leverantör:

Gustavas ordböcker 1-anv med talsyntes Digital nedladdning

Artikelbenämning:
Gustavas ordböcker 1-anv med talsyntes Digital nedladdning
Bild:
Kortbeskrivning:
Svensk/engelsk ordbok med sökfunktion, översättning mellan språken samt utökat stöd för felstavningar. Talsyntes ingår. Digital nedladdning. Finns även i variant utan talsyntes (art.nr. 23539569).

Gustavas Ordböcker med tal 1 lic

Artikelbenämning:
Gustavas Ordböcker med tal 1 lic
Bild:
Kortbeskrivning:
Svensk/engelsk ordbok med sökfunktion, översättning mellan språken samt utökat stöd för felstavningar. Talsyntes ingår.

Gustavas Ordböcker med tal för PC och Mac

Artikelbenämning:
Gustavas Ordböcker med tal för PC och Mac
Bild:
Kortbeskrivning:
Gustavas Ordböcker innehåller Svenska ordboken och Engelsk ordbok Det är möjligt att hitta ord, både svenska och engelska, även om man har skrivit in ordet felstavat. Ett inbyggt program ger förslag på rimliga ord med rätt stavning.
Leverantör:
Dokument:

Rättstavningsprogram SpellRight MAC

Artikelbenämning:
Rättstavningsprogram SpellRight MAC
Bild:
Kortbeskrivning:
Engelskt rättstavningsprogram utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter eller personer som håller på att lära sig engelska. Hanterar stavfel. Innehåller översättningar. Grammatikkontroll.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:

Rättstavningsprogram SpellRight PC

Artikelbenämning:
Rättstavningsprogram SpellRight PC
Bild:
Kortbeskrivning:
Engelskt rättstavningsprogram utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter eller personer som håller på att lära sig engelska. Hanterar stavfel. Innehåller översättningar. Grammatikkontroll.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:

Rättstavningsprogram Stava Rex för MAC

Artikelbenämning:
Rättstavningsprogram Stava Rex för MAC
Bild:
Kortbeskrivning:
Rättstavningsprogram för svenska utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Även för personer som håller på att lära sig svenska. Hittar och rättar felstavade ord. Reagerar på lättförväxlade ord. Rättar grammatik- och uttrycksfel.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:

Rättstavningsprogram StavaRex PC

Artikelbenämning:
Rättstavningsprogram StavaRex PC
Bild:
Kortbeskrivning:
Rättstavningsprogram för svenska utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Även för personer som håller på att lära sig svenska. Hittar och rättar felstavade ord. Reagerar på lättförväxlade ord. Rättar grammatik- och uttrycksfel.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:

Skärmläsningsprogram ClaroRead Plus MAC

Artikelbenämning:
Skärmläsningsprogram ClaroRead Plus MAC
Bild:
Kortbeskrivning:
Skärmläsningsprogram med talsyntesstöd, kan t ex användas som läs- och skrivstöd. Har uppläsningsfunktion i olika program och på Internet. Många inbyggda funktioner såsom t ex tangentbordsläsning med ljudning och ordprediktion samt OCR-skanning och utökat stöd för OpenOffice. 21 röster på 17 olika språk. För MAC-datorer.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:

Skärmläsningsprogram ClaroRead Plus PC

Artikelbenämning:
Skärmläsningsprogram ClaroRead Plus PC
Bild:
Kortbeskrivning:
Skärmläsningsprogram med talsyntesstöd, kan t ex användas som läs- och skrivstöd. Har uppläsningsfunktion i olika program och på Internet. Många inbyggda funktioner såsom t ex tangentbordsläsning med ljudning och ordprediktion. OCR-skanning och utökat stöd för OpenOffice. 50 röster på 30 olika språk.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:

Skärmläsningsprogram WordRead Plus PC

Artikelbenämning:
Skärmläsningsprogram WordRead Plus PC
Bild:
Kortbeskrivning:
Skärmläsningsprogram med talsyntesstöd, kan t ex användas som läs- och skrivstöd. Har uppläsningsfunktion i olika program och på Internet. Många inbyggda funktioner såsom t ex tangentbordsläsning med ljudning, ordprediktion och utökat stöd för OpenOffice. 40 röster med ett stort antal språk.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:

SpeakApp 5 Plus OCR talsyntes med ordprediktion

Artikelbenämning:
SpeakApp 5 Plus OCR talsyntes med ordprediktion
Bild:
Kortbeskrivning:
Talsyntes program med kognitiv inriktning. Enkel, intelligent och rolig. 5 svenska Acapelaröster. OCR- och skärmfångare. Ljudningsfunktion. Ordprediktion. Rättstavning. Förberedd för handsskanner C-Pen och mycket mer.
Leverantör:

SpeakApp 8 Plus OCR talsyntes med ordprediktion

Artikelbenämning:
SpeakApp 8 Plus OCR talsyntes med ordprediktion
Bild:
Kortbeskrivning:
Talsyntes program med kognitiv inriktning. Enkel, intelligent och rolig. 5 svenska och 3 engelska Acapelaröster. OCR- och skärmfångare. Ljudningsfunktion. Ordprediktion. Rättstavning. Förberedd för handsskanner C-Pen och mycket mer.
Leverantör:

SpellRight Mac med tal

Artikelbenämning:
SpellRight Mac med tal
Bild:
Kortbeskrivning:
SpellRight 2 är ett rättstavningsprogram för engelska språket. Är speciellt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter, men är även användbart för personer som av andra skäl har svårt att stava på engelska. Programmet rättar stavfel och grammatikfel och hjälper till att skilja på lättförväxlade ord. Finns för både PC och MAC.
Leverantör:

SpellRight PC med tal

Artikelbenämning:
SpellRight PC med tal
Bild:
Kortbeskrivning:
SpellRight 2 är ett rättstavningsprogram för engelska språket. Är speciellt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter, men är även användbart för personer som av andra skäl har svårt att stava på engelska. Programmet rättar stavfel och grammatikfel och hjälper till att skilja på lättförväxlade ord. Finns för både PC och MAC.
Leverantör:

StavaRex Mac med tal

Artikelbenämning:
StavaRex Mac med tal
Bild:
Kortbeskrivning:
Rättstavningsprogram för svenska utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Även för personer som håller på att lära sig svenska. Hittar och rättar felstavade ord. Reagerar på lättförväxlade ord. Rättar grammatik- och uttrycksfel.
Leverantör:

Word Read plus för Mac

Artikelbenämning:
Word Read plus för Mac
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:

Välj i andra hand

ClaroRead Anywhere

Artikelbenämning:
ClaroRead Anywhere
Bild:
Kortbeskrivning:
ClaroRead är ett skärmläsningsprogram med talsyntesstöd och kan t ex användas som läs- och skrivstöd. Finns för PC, Mac, Chrome, iOS och som webbapplickation. Har uppläsningsfunktion i olika program och på Internet. Många inbyggda funktioner såsom t ex tangentbordsläsning med ljudning, ordprediktion och OCR-funktion. Stort antal röster och på flera språk ingår.
Leverantör:

ClaroRead Anywhere med stavning

Artikelbenämning:
ClaroRead Anywhere med stavning
Bild:
Kortbeskrivning:
ClaroRead är ett skärmläsningsprogram med talsyntesstöd och kan t ex användas som läs- och skrivstöd. Finns för PC, Mac, Chrome, iOS och som webbapplickation. Har uppläsningsfunktion i olika program och på Internet. Många inbyggda funktioner såsom t ex tangentbordsläsning med ljudning, ordprediktion och OCR-funktion. Stort antal röster och på flera språk ingår.
Leverantör:

ClaroRead Chrome Premium med stavning

Artikelbenämning:
ClaroRead Chrome Premium med stavning
Bild:
Kortbeskrivning:
ClaroRead Chrome Premium är ett tillägg till Google Chrome på din dator eller Chromebook för att få text uppläst i Google dokument, kalkylark och presentationer, &Internet. Med hjälp av funktionerna i ClaroRead Chrome Premium kan du: Skanna från skärm Läsa objekt under musen och vid musmarkering Möjlighet att läsa låsta PDF- filer Läsa inskannat material Läsa PDF- filer i förhandsvisning Barnröster finns också. Stavningskontroll utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter med bildstöd
Leverantör:

ClaroSpeak Plus iOS

Artikelbenämning:
ClaroSpeak Plus iOS
Bild:
Kortbeskrivning:
ClaroSpeak Plus iOS är en app med egen ordbehandlare men lägger även till ett tangentbord som möjliggör att man kan få sin skrivna text uppläst, ordprediktion, stavningskontroll och bildstöd i andra appar. Barn röster finns även.
Leverantör:

Clarostava engelska Mac med tal

Artikelbenämning:
Clarostava engelska Mac med tal
Bild:
Kortbeskrivning:
Rättstavningsprogram för engeslaka språket och är speciellt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Den enda rättstavningen som också har bildstöd till orden. Hittar och rättar felstavade ord. Hjälper till med lättförväxlade ord. Homofoner och homonymer. ClaroStava är även utmärk hjälp för personer som inte har svenska eller engelska som första språk då den har bildstöd och exempelmeningar.
Leverantör:

ClaroStava engelska PC med tal

Artikelbenämning:
ClaroStava engelska PC med tal
Bild:
Kortbeskrivning:
Rättstavningsprogram för engeslaka språket och är speciellt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Den enda rättstavningen som också har bildstöd till orden. Hittar och rättar felstavade ord. Hjälper till med lättförväxlade ord. Homofoner och homonymer. ClaroStava är även utmärk hjälp för personer som inte har svenska eller engelska som första språk då den har bildstöd och exempelmeningar.
Leverantör:

ClaroStava svenska Mac med tal

Artikelbenämning:
ClaroStava svenska Mac med tal
Bild:
Kortbeskrivning:
Rättstavningsprogram för svenska språket och är speciellt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Den enda rättstavningen som också har bildstöd till orden. Hittar och rättar felstavade ord. Hjälper till med lättförväxlade ord. Homofoner och homonymer. ClaroStava är även utmärk hjälp för personer som inte har svenska som första språk då den har bildstöd och exempelmeningar.
Leverantör:

ClaroStava svenska PC med tal

Artikelbenämning:
ClaroStava svenska PC med tal
Bild:
Kortbeskrivning:
Rättstavningsprogram för svenska språket och är speciellt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Den enda rättstavningen som också har bildstöd till orden. Hittar och rättar felstavade ord. Hjälper till med lättförväxlade ord. Homofoner och homonymer. ClaroStava är ett utmärkt hjälp för personer som inte har svenska som första språk också då den har bildstöd och exempelmeningar.
Leverantör:

Sprint Plus, USB-minne

Artikelbenämning:
Sprint Plus, USB-minne
Bild:
Kortbeskrivning:
Sprint Plus, programvara för läs och skrivstöd. Levereras på USB-minne. Kan användas direkt i Microsoft Word och andra program. Även PDF-dokument kan läsas upp.

Talsyntesprogram ViTre 1-licens Hjälpmedel Shlm

Artikelbenämning:
Talsyntesprogram ViTre 1-licens Hjälpmedel Shlm
Bild:
Kortbeskrivning:
Paketlicens som innehåller ViTal 1-licens och ViTex 1-licens. Kundunik artikel endast för Hjälpmedel Stockholm.