Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

  • Logoped

Förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Förskrivningskriterier

Avser specialprogram till egen dator för att få hjälp med uppläsning av skriven text och/eller hjälp med stavningskontroll.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Kommunicera, steg 4. Ta del av information i samhället.
Delaktiviteten avser att kunna höra, läsa och ta emot större sammanhängande text.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Programvara för PC/Mac

Artikelbenämning: Avkoda text TorTalk, iOS, kamera, PDF, web, OCR
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: TorTalk för iOS kan göra följande med hjälp av talsyntes och konvetering av bild av text till tal. 1. Ta en bild av text och spela upp texten. 2. Spela upp text från webbsidor. 3. Lyssna på PDF-filer som du delar med appen.
Leverantör: TorTalk AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Avkoda text, TorTalk för Android
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: TorTalk för Android använder talsyntes och OCR för att läsa upp text från bilder via kameran och i en enkel textredigerare.
Leverantör: TorTalk AB
Artikelbenämning: Claro Stava Engelska Mac
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ClaroStava engelska Mac är ett rättstavningsprogram för Mac. Hjälper patienten med stavning, lättförväxlade ord, ordbok, homofoner med bildstöd och vis grammatik.
Leverantör: Svensk Talteknologi AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Claro Stava Svenska PC
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Rättstavningsprogram för svenska utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Hittar och rättar felstavade ord. Reagerar på lättförväxlade ord., Ordbok, Bildstöd till orden.
Leverantör: Svensk Talteknologi AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: ClaroRead Chrome/Edge med Stava
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ClaroRead Chrome/Edge med stavning är ett tillägg till webbläsaren. Genom att använda ClaroRead får du hjälp med bland annat följande: Få text uppläst. Ändra hastighet vid uppläsning. Använda bokstavsljud medan du skriver. Få varje ord och mening uppläst medan du skriver. Få PDF-filer upplästa genom att använda en OCR skanningsfunktion. Använda en mängd olika röster på olika, Stavningskontroll med bildstöd och mycket mer.
Leverantör: Svensk Talteknologi AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: ClaroRead med Stavning för PC
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Skärmläsningsprogram med talsyntesstöd, kan t ex användas som läs- och skrivstöd. Har uppläsningsfunktion i olika program och på Internet. Många inbyggda funktioner såsom t ex tangentbordsläsning med ljudning och ordprediktion. OCR-skanning och stavningskontroll mm
Leverantör: Svensk Talteknologi AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: ClaroRead SE PC
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ClaroRead är ett skärmläsningsprogram med talsyntesstöd och kan t ex användas som läs- och skrivstöd. Har uppläsningsfunktion i olika program och på Internet. Många inbyggda funktioner Stort antal röster och på flera språk ingår.
Leverantör: Svensk Talteknologi AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: ClaroSpeak för iOS
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ClaroSpeak iOS är en app med egen ordbehandlare få sin skrivna text uppläst, ordprediktion, stavningskontroll och bildstöd men lägger även till ett tangentbord som möjliggör att man kan få sin skrivna text uppläst, ordprediktion, stavningskontroll och bildstöd i andra appar. Barn röster finns även.
Leverantör: Svensk Talteknologi AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: ClaroStava Engelska PC
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ClaroStava hjälper patienten i skrivprocess med att upptäcka felstavningar,, homofoner, lättförväxlade ord, viss grammatik, få förslag på ord, förklaringar samt bildstöd. Alla förslag och förklaringar går att slå upp direkt i programmet eller få upplästa.
Leverantör: Svensk Talteknologi AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: ClaroStava Svenska Mac
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: ClaroStava hjälper patienten i sin skrivprocess med att upptäcka felstavningar, homofoner, lättförväxlade ord,, viss grammatik få förslag på ord, förklaringar samt bildstöd. Alla förslag och förklaringar går att slå upp direkt i programmet eller få upplästa.
Leverantör: Svensk Talteknologi AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Oribi-Speak, skärmläsare för weben med OCR
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Oribi-Speak är en extension som läser upp text i Chrome. Den läser även upp bilder av text eller låst text.
Leverantör: TorTalk AB
Artikelbenämning: Skärmläsningsprogram TorTalk Mac med talsyntes och OCR 20 språk 3-lic
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: TorTalk är ett uppläsningsprogram för Mac datorer. TorTalk läser upp all text som finns i datorn med högkvalitativ talsyntes. TorTalk läser även upp låsta dokument, samt bilder av text vid behov. TorTalk är utvecklat av en dyslektiker i behov av bra läsverktyg. 3 st licensnycklar ingår.
Leverantör: TorTalk AB
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: SpellRight MAC
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Engelskt rättstavningsprogram utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter eller personer som håller på att lära sig engelska. Hanterar stavfel. Innehåller översättningar. Grammatikkontroll.
Leverantör: Svensk Talteknologi AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: SpellRight PC
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Engelskt rättstavningsprogram utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter eller personer som håller på att lära sig engelska. Hanterar stavfel. Innehåller översättningar. Grammatikkontroll.
Leverantör: Svensk Talteknologi AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Stava Rex MAC
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Rättstavningsprogram för svenska utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Även för personer som håller på att lära sig svenska. Hittar och rättar felstavade ord. Reagerar på lättförväxlade ord. Rättar grammatik- och uttrycksfel.
Leverantör: Svensk Talteknologi AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: StavaRex PC
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Rättstavningsprogram för svenska utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter. Även för personer som håller på att lära sig svenska. Hittar och rättar felstavade ord. Reagerar på lättförväxlade ord. Rättar grammatik- och uttrycksfel.
Leverantör: Svensk Talteknologi AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 17 januari 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Ericson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen