Till start

Vårdgivarguiden

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas för att underlätta vändning av sidor/blad i tidning eller böcker.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Kommunicera, steg 4. Ta del av information i samhället.
Delaktiviteten avser att kunna höra, läsa och ta emot större sammanhängande text.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Bladvändare, enkel pinne hand/mun

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Bladvändare, avancerad elektrisk

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 28 mars 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen