Till start

Vårdgivarguiden

Hjälpmedel som avses

Nummerslagningshjälpmedel

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut
  • Logoped

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas för att underlätta nummerslagning.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Fritt val av hjälpmedel

Nej

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Kommunicera, steg 4. Ta del av information i samhället.
Delaktiviteten avser att kunna höra, läsa och ta emot större sammanhängande text.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Nummerslagningshjälpmedel

Förskrivningskriterier

Nummerslagningshjälpmedel kan inte förskrivas i Region Stockholm i nuläget.

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 27 december 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Ericson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen