Till start

Vårdgivarguiden

Förskrivare

  • Synpedagog

Förskrivningskriterier

Anpassning av mobiltelefon med talsyntes kan förskrivas för att underlätta nummerslagning, sms-hantering med mera.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel

Fritt val av hjälpmedel

Ja. Mer information om fritt val av hjälpmedel

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Kommunicera, steg 4. Ta del av information i samhället.
Delaktiviteten avser att kunna höra, läsa och ta emot större sammanhängande text.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Skärmläsare för mobiltelefon

Artikelbenämning: Mobile Speak
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Individual Computer Applications Göteborg AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 27 december 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Ericson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen