Till start

Vårdgivarguiden

Hjälpmedel som avses

Airsonett

Förskrivare

Specialistläkare i allergologi samt barnläkare inom barn- och ungdomsallergologi

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas till vuxna och barn > 2 år med okontrollerad svår allergisk astma i steg 5 enligt Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL. Besvären ska föreligga minst tre av fyra årstider. Patienterna ska ha behandlats i steg 4 och trots det inte ha tillfyllest effekt.

Kvalitetsregistrering i Luftvägsregistret ska ske.

Årlig uppföljning ska ske.

Hjälpmedelsområde

Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd

Luftrenare

Artikelbenämning: Luftrenare Airsonett A4
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Airsonett är en luftrenare som bygger på TLA tekniken (Temperature controlled Laminar Airflow) vilket skapar en radikalt minskad allergenexponering i andningszonen. Behandlingen är fri från farmakologiska biverkningar och utvecklad för både vuxna och barn. Den skyddar från den exponering av allergener som sker under nattens sömn och innebär att man sover i ren luft. Airsonett Air4 är CE-märkt enligt förordningen om medicintekniska produkter 2017/745 (MDR)
Leverantör: Airsonett AB
Dokument: Komplett bruksanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 17 januari 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Maria Pettersson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen