Till start

Vårdgivarguiden

Hjälpmedel som avses

Airsonett

Förskrivare

Specialistläkare i allergologi samt barnläkare inom barn- och ungdomsallergologi

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas till vuxna och barn > 2 år med okontrollerad svår allergisk astma i steg 5 enligt Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL. Besvären ska föreligga minst tre av fyra årstider. Patienterna ska ha behandlats i steg 4 och trots det inte ha tillfyllest effekt.

Kvalitetsregistrering i Luftvägsregistret ska ske.

Årlig uppföljning ska ske.

Hjälpmedelsområde

Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Förskrivningsrutin

För förskrivning kontakta Medicinteknisk apparatur i hemmet.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Luftrenare

Artikelbenämning: Luftrenare Airsonett A4
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Airsonett är en luftrenare som bygger på TLA tekniken (Temperature controlled Laminar Airflow) vilket skapar en radikalt minskad allergenexponering i andningszonen. Behandlingen är fri från farmakologiska biverkningar och utvecklad för både vuxna och barn. Den skyddar från den exponering av allergener som sker under nattens sömn och innebär att man sover i ren luft.
Leverantör: Airsonett AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

  • Faktagranskad: 25 januari 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen