Till start

Vårdgivarguiden


 • Hjälpmedel som avses

  Airsonett

Förskrivare

Specialistläkare i allergologi samt barnläkare inom barn- och ungdomsallergologi

 • Förskrivningskriterier

  Kan förskrivas till vuxna och barn > 2 år med okontrollerad svår allergisk astma i steg 5 enligt Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL. Besvären ska föreligga minst tre av fyra årstider. Patienterna ska ha behandlats i steg 4 och trots det inte ha tillfyllest effekt.

  Kvalitetsregistrering i Luftvägsregistret ska ske.

  Årlig uppföljning ska ske.

 • Hjälpmedelsområde

  Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Luftrenare

Artikelbenämning: Luftrenare Airsonett A4
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Airsonett är en luftrenare som bygger på TLA tekniken (Temperature controlled Laminar Airflow) vilket skapar en radikalt minskad allergenexponering i andningszonen. Behandlingen är biverkningsfri och utvecklad för både vuxna och barn. Den skyddar från den exponering av allergener som sker under nattens sömn och innebär att man sover i ren luft.
Leverantör: Airsonett AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Faktagranskad: 31 augusti 2020

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen