Till start

Vårdgivarguiden


 • Hjälpmedel som avses

  CPAP inklusive befuktare

Förskrivare

Specialistläkare vid anestesi-, kardiologi-, lung-, öron- näsa- och halsklinik samt klinisk fysiologi. 

 • Egenansvar

  Andningsmask till CPAP-apparat

 • Hjälpmedelsområde

  Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner. 
  Här beskrivs hjälpmedel som behövs för behandling av fysiska funktioner som andning, inkontinens, smärta, tinnitus, sår och cirkulation samt skydd av kroppsdel samt kompensation för förlorad kroppsdel.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • CPAP inkl befuktare

AirSense 10 AutoSet

Artikelbenämning: APAP AirSense 10 AutoSet
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Automatisk flödesgenerator APAP med Autotitrering för tryckstödsbehandling av patienter med obstruktiv sömnapné (OSA).
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Kortinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Kortinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning

APAP AirSense 10 AutoSet For Her TRI-pack inkl. sidoskydd

Artikelbenämning: APAP AirSense 10 AutoSet For Her TRI-pack inkl. sidoskydd
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Apparat inkl. nätadapter, HumidAir befuktare, uppvärmd slang, väska, samt minneskort och bruksanvisning.
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Kortinformation

CPAP DreamStation Auto

Artikelbenämning: CPAP DreamStation Auto
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: DreamStation är en Auto-CPAP för behandling av Sömnapné. Behandlingstrycket autoregleras till den nivå som för tillfället är mest behandlingseffektiva för patienten. Utrustad med utandningslättnad (A-Flex; C-Flex+ och C-Flex). Behandlingstrycken kan justeras 4-20cm H20. Färgskärm. Möjlighet finns att komplettera med integrerad befuktare.
Leverantör: Philips AB
Dokument:
Dokument:

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Uppdaterad: 28 augusti 2020
 • Faktagranskad: 28 augusti 2020
 • Redaktör: Anna Breuer
 • Faktagranskare: Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen