Förskrivare

Audionom vid hörselrehabilitering samt hörselhabilitering vid Rosenlunds sjukhus

  • Hjälpmedelsområde

    Kommunikation, kognition, hörsel, synhjälpmedel
  • Behovstrappa och -trappsteg

    Behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner. 
    Här beskrivs hjälpmedel som behövs för behandling av fysiska funktioner som andning, inkontinens, smärta, tinnitus, sår och cirkulation samt skydd av kroppsdel samt kompensation för förlorad kroppsdel.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

  • Ljudstimulator vid tinnitus

Inga produkter tillgängliga

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval