Förskrivare

Specialistläkare vid klinik för kirurgi och onkologi

 • Förskrivningskriterier

  Bröstprotes förskrivs till kvinna som fått ett eller båda brösten bortopererade.

  Vid förstagångsförskrivning kan två bröstproteser förskrivas eller fyra för de som är dubbelopererade  Därefter kan vid behov, en respektive två proteser tas ut per år.

  Vid behov av ny protes behövs ingen ny förskrivning.

  Remiss registreras i Thord.

 • Hjälpmedelsområde

  Kosmetiska proteser (bland annat hårersättning, bröst- och ansiktsprotes)
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner. 
  Här beskrivs hjälpmedel som behövs för behandling av fysiska funktioner som andning, inkontinens, smärta, tinnitus, sår och cirkulation samt skydd av kroppsdel samt kompensation för förlorad kroppsdel.