Brödsmule-navigation

Förskrivare

 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut/Sjukgymnast
 • Förskrivningskriterier

  Avser antidecubitusdynor för:

  • trycksår kategori 2: delhudsskada
  • trycksår kategori 3: fullhudsskada
 • Hjälpmedelsområde

  ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen, om kommunen även har kostnadsansvaret för huvudhjälpmedlet
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner. 
  Här beskrivs hjälpmedel som behövs för behandling av fysiska funktioner som andning, inkontinens, smärta, tinnitus, sår och cirkulation samt skydd av kroppsdel samt kompensation för förlorad kroppsdel.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Ryggdynor, mer avancerade

Ryggdyna Jay J3

Artikelbenämning:
Ryggdyna Jay J3 Std 41cm mellan thorakal rh 38cm
Bild:
Kortbeskrivning:
Fast ryggstödslösning - lämpliga för aktiva såväl som äldre brukare. Finns i 5 olika modeller, varje modell finns i 2-4 olika rygghöjder. Fast montering eller quick-release.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:

Välj i andra hand

RYGG AG MIN UTAN FÄSTE 45,5-48,5x33cm M LUFT

Artikelbenämning:
RYGG AG MIN UTAN FÄSTE 45,5-48,5x33cm M LUFT
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:

Ryggdyna Vicair Academy Multifunctional

Artikelbenämning:
Ryggdyna Vicair Multifunctional inkl standard överdrag 45x54
Bild:
Kortbeskrivning:
inkl standard överdrag b/h 45x54
Leverantör:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:
Dokument:

Ryggdyna Vicair Flex

Artikelbenämning:
Ryggdyna Vicair Multifunctional Flex inkl standard överdrag 45x55
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör: