• Hjälpmedel som avses

  Specialanpassade inlägg och fotbäddar. Prefabricerade inlägg kan förskrivas i väntan på specialanpassat inlägg/fotbädd.

Förskrivare

Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, reumatologi, medicinsk rehabilitering, dermatologi eller diabetes samt fotterapeut med speciell kompetens som arbetar med fotsjukvård och ingår i diabetesteam.

 • Förskrivningskriterier

  Inlägg/fotbäddar för behandling förskrivs till person med fotsår.

 • Hjälpmedelsområde

  Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 2. Fysiska funktioner. 
  Här beskrivs hjälpmedel som behövs för behandling av fysiska funktioner som andning, inkontinens, smärta, tinnitus, sår och cirkulation samt skydd av kroppsdel samt kompensation för förlorad kroppsdel.

  Kan även förskrivas inom följande behovstrappor och -steg:

 • Remiss

  Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
  Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.