• Hjälpmedel som avses

  Avancerade behandlande antidecubitusmadrasser

Förskrivare

Distriktssköterska i samråd med läkare
Sjuksköterska vid särskilt boende i samråd med läkare
Sjuksköterska vid ASIH-verksamhet

 • Förskrivningskriterier

  Avser trycksår kategori 4: djup fullhudsskada

  Antidecubitusutrustning för behandling av sår i kategori 4 anses som vård- och behandlingsutrustning och ingår i vårdgivarens ansvar de sex första månaderna. Därefter betraktas behandlande madrasser som medicinteknisk utrustning i hemmet om förskrivaren har gjort en bedömning av att behov kvarstår.  Kostnaden övergår till hälso- och sjukvårdsförvaltningen, enheten för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel efter att en ny förskrivning skett i Beställningsportalen.

 • Hjälpmedelsområde

  ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
  Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Avancerade behandlande antidecubitusmadrasser

CuroCell AUTO4, 90x200x19cm

Artikelbenämning:
Behandlande madrass, CuroCell AUTO4, inkl väska(utan pump), 90x200x19 cm
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:

Madrass CuroCell 4 m 2-delat Olivia/CC-överdrag 90x200x21cm med hälfunktion inkl väska, ej pump

Artikelbenämning:
Madrass CuroCell 4 m 2-delat Olivia/CC-överdrag 90x200x21cm med hälfunktion inkl väska, ej pump
Bild:
Kortbeskrivning:
CuroCell 4 är en växeltrycksmadrass som finns i flera olika utföranden. Den används förebyggande och vid behandling av trycksår till och med kategori 4. Placeras direkt på sängbotten. Hygienöverdrag med material som "ångandas". Flera olika tillval, t ex hälavlastning. Rekommenderad brukarvikt: 0-200 kg.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:

MADRASSSEKTION ROHO STD 86x49cm

Artikelbenämning:
MADRASSSEKTION ROHO STD 86x49cm
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:

Procare Auto 90 cm

Artikelbenämning:
Madrass Procare Auto inkl överdrag 90 cm
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Madrass Procare Auto inkl överdrag 90 cm
Dokument:

Välj i andra hand

CuroCell 4, 105x200x21cm

Artikelbenämning:
Madrass CuroCell 4 m 2-delat Olivia/CC-överdrag 105x200x21cm med hälfunktion inkl väska, ej pump
Bild:
Kortbeskrivning:
CuroCell 4 är en växeltrycksmadrass som finns i flera olika utföranden. Den används förebyggande och vid behandling av trycksår till och med kategori 4. Placeras direkt på sängbotten. Hygienöverdrag med material som "ångandas". Flera olika tillval, t ex hälavlastning. Rekommenderad brukarvikt: 0-200 kg.
Leverantör:
Dokument:

CuroCell 4, 120x200x21cm

Artikelbenämning:
Madrass CuroCell 4 m 2-delat Olivia/CC-överdrag 120x200x21cm med hälfunktion inkl väska, ej pump
Bild:
Kortbeskrivning:
CuroCell 4 är en växeltrycksmadrass som finns i flera olika utföranden. Den används förebyggande och vid behandling av trycksår till och med kategori 4. Placeras direkt på sängbotten. Hygienöverdrag med material som "ångandas". Flera olika tillval, t ex hälavlastning. Rekommenderad brukarvikt: 0-200 kg.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:

CuroCell AUTO4, 105x200x19cm

Artikelbenämning:
Madrass CuroCell AUTO4 m 2-delat Olivia/CC-överdrag 105x200x19cm med inneröverdrag inkl väska ej pump
Bild:
Kortbeskrivning:
CuroCell AUTO4 är en växeltrycksmadrass med växlande tryck eller statiskt lågt tryck. Används förebyggande och vid behandling av trycksår till och med kategori 4. Används i alla typer av vårdmiljöer. Placeras direkt på sängbotten. Hygienöverdrag med material som "ångandas". Rekommenderad brukarvikt: 0-180 kg.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:

CuroCell AUTO4,120x200x19cm

Artikelbenämning:
Madrass CuroCell AUTO4 m 2-delat Olivia/CC-överdrag 120x200x19cm med inneröverdrag inkl väska ej pump
Bild:
Kortbeskrivning:
CuroCell AUTO4 är en växeltrycksmadrass med växlande tryck eller statiskt lågt tryck. Används förebyggande och vid behandling av trycksår till och med kategori 4. Används i alla typer av vårdmiljöer. Placeras direkt på sängbotten. Hygienöverdrag med material som "ångandas". Rekommenderad brukarvikt: 0-180 kg.
Leverantör:
Dokument:
Dokument: