Till start

Vårdgivarguiden


 • Hjälpmedel som avses

  Adaptiv servo-bilevelapparat inklusive befuktare
  Bilevel inklusive befuktare
  Ventilator inklusive befuktare, andningsballong, hostapparat

Förskrivare

Se respektive hjälpmedel nedan

 • Förskrivningskriterier

  Adaptiv servo-bilevelapparat inklusive befuktare

  Kan förskrivas till patienter med centralt sömnapnésyndrom orsakad av hjärtsvikt.

  Ny information har inkommit som gör gällande att det är ökad risk för kardiovaskulära dödsfall vid adaptiv servoventilationsbehandling för patienter med systematisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion.

  Adaptiv servo-bilevelapparat bör därför enbart förskrivas efter särskilt övervägande.

 • Egenansvar

  Andningsmask till bilevelapparat

 • Hjälpmedelsområde

  Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
  Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Andningsballong, engångs

Förskrivare

Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik

Artikelbenämning: Andningsballong Spur II vuxen
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Ambu A/S

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Andningsballong, flergångs

Förskrivare

Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik

Artikelbenämning: Andningsballong vuxen
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: LAERDAL MEDICAL AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Befuktare med inbyggd flödesgenerator för barn

Förskrivare

Specialistläkare i pediatrik vid barnklinik med inriktning mot lungsjukdomar eller intensivvård

 • Förskrivningskriterier

  Kan förskrivas till prematura barn med behov av andningsstöd och där utprovning med högflödesgrimma varit positiv.

  Utprovas på akutsjukhus. Hjälpmedlet ska möjliggöra fortsatt vård i hemmet eller visats hindra återinläggning på akutsjukhus.

Artikelbenämning: MyAIRVO 2 Kit
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: MyAIRVO Kit innehåller: 1 st PT100EW MyAIRVO, 1 st 900PT421 droppställning samt 1 st 900PT405 bricka för fastsättning av MyAIRVO på droppställning
Leverantör: Fisher & Paykel Healthcare AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Bilevel avancerad med befuktare

Förskrivare

Specialistläkare vid anestesi-, kardiologi-, lung-, öron- näsa- och halsklinik samt klinisk fysiologi. 

Artikelbenämning: Stellar 150
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Stellar 150.Från sjukvård till hemvård, invasiv till noninvasiv, barn (13 kg+) till vuxna. Med målvolymsventilation iVAPS
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Kortinformation
Artikelbenämning: BiPAP A40 A-serien ventilation
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: A-serien A40-ventilatorn är avsedd för behandling av vuxna och pediatriska patienter som väger över 10 kg. A40 kan ge IPAP 4 – 40cm H2O och EPAP 4 – 25ccm H2O. Karar att ge invasivt ventilationsstöd och har felxfunktion för utandningslättnad. Kan använda ett externt tillkopplat batteri utöver nätström. Finns även en dockningsbar batterimodul. ------------------------------------------------- Förpackningen innehåller: ? 1 BiPAP A-Serie ? 1 Förvaringsväska ? 1 SD-Kort ? 1
Leverantör:

Philips AB

Dokument:
Dokument:
 • Bilevel inklusive befuktare

Förskrivare

Specialistläkare vid anestesi-, kardiologi-, lung-, öron- näsa- och halsklinik samt klinfysiologi. 

Artikelbenämning: AirCurve 10 VAuto
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Kortinformation
Artikelbenämning: Lumis 150 VPAP ST
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Flödesgenerator Bilevel för tryckstödsbehandling av patienter med andningsinsufficiens.
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Kortinformation
Artikelbenämning: AirCurve 10 CS PaceWave
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Förskrivarinformation
Artikelbenämning: DreamStation BiPAP S/T30
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: DremStation BiPAP ST inkl. Förpackningen innehåller: ? 1 BiPAP ? 1 Förvaringsväska ? 1 SD-Kort ? 1 Slang (PR15) ? 1 Pollenfilter (monterat i apparaten) ? 1 Ultrafint filter ? 1 Nätkabel ? 1 Nätadapter (80W) ? 1 Bruksanvisning
Leverantör:

Philips AB

Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
 • Hostapparat

Förskrivare

Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik eller neurologklinik
Barnläkare med ansvar för lungmedicin på barnklinik

Artikelbenämning: CoughAssist E70 inkl. batteri 1043570 och väska 1098884
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hostmaskin CoughAssist E70 är en mekanisk enhet för insufflation-exsufflation som simulerar en naturlig hostning genom att gradvis föra in en stor volym luft i lungorna, liknande ett djupt andetag, när du andas in (positivt tryck) och sedan snabbt vända luftflödet för att dra ut sekret (negativt tryck).
Leverantör: Philips AB
Dokument:
Dokument:

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Ventilator inklusive befuktare

Förskrivare

Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik

Artikelbenämning: Ventilator Trilogy 100
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Trilogy är en ventilator klassad för livsuppehållande behandling och ger behandling genom reglering av både trycket och volymen. Enheten kan användas för icke-invasiv eller invasiv ventilation. Funktionen Flex ger trycklättnad under utandnings-fasen. Kan drivas med flera olika strömkällor inkl det inbyggda litium-jonbatteriet.
Leverantör: Philips AB
Dokument:
Artikelbenämning: Vivo 60 med engångsslangset
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Vivo* 60 är en livsuppehållande ventilator för barn och vuxna som behöver en mycket säker och pålitlig ventilation på sjukhuset eller i hemmet. Vivo 60 medför klinisk excellens, flexibilitet och låg ägandekostnad.
Leverantör: BREAS Medical AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Kortinformation
Dokument: Servicehandbok
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Astral 100 inkl externbatteri och enkelkrets QC 22 mm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: hemrespirator, enkel krets
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Förskrivarinformation
 • Faktagranskad: 28 augusti 2020

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen