Till start

Vårdgivarguiden

Hjälpmedel som avses

Adaptiv servo-bilevelapparat inklusive befuktare
Bilevel inklusive befuktare
Ventilator inklusive befuktare, andningsballong, hostapparat

Förskrivare

Se respektive hjälpmedel nedan

Förskrivningskriterier

Adaptiv servo-bilevelapparat inklusive befuktare

Kan förskrivas till patienter med centralt sömnapnésyndrom orsakad av hjärtsvikt.

Ny information har inkommit som gör gällande att det är ökad risk för kardiovaskulära dödsfall vid adaptiv servoventilationsbehandling för patienter med systematisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion.

Adaptiv servo-bilevelapparat bör därför enbart förskrivas efter särskilt övervägande.

Egenansvar

Andningsmask till bilevelapparat

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Andningsballong, engångs

Förskrivare

 • Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik

Artikelbenämning: Andningsballong Spur II vuxen
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: Ambu A/S

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Andningsballong, flergångs

Förskrivare

 • Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik

Artikelbenämning: Andningsballong vuxen
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: LAERDAL MEDICAL AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Befuktare med inbyggd flödesgenerator för barn

Förskrivare

 • Specialistläkare i pediatrik vid barnklinik med inriktning mot lungsjukdomar eller intensivvård

Förskrivningskriterier

Kan förskrivas till prematurt födda barn med behov av andningsstöd och där utprovning med högflödesgrimma varit positiv.

Utprovas på akutsjukhus. Hjälpmedlet ska möjliggöra fortsatt vård i hemmet eller visats hindra återinläggning på akutsjukhus.

Artikelbenämning: MyAIRVO 2 Kit
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: MyAIRVO Kit innehåller: 1 st PT100EW MyAIRVO, 1 st 900PT421 droppställning samt 1 st 900PT405 bricka för fastsättning av MyAIRVO på droppställning
Leverantör: Fisher & Paykel Healthcare AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Bilevel avancerad med befuktare

Förskrivare

 • Specialistläkare vid anestesi-, kardiologi-, lung-, öron- näsa- och halsklinik samt klinisk fysiologi. 

Artikelbenämning: prismaVENT40
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Nowus Healthcare A/S
Dokument:
Artikelbenämning: Stellar 150
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Stellar 150.Från sjukvård till hemvård, invasiv till noninvasiv, barn (13 kg+) till vuxna. Med målvolymsventilation iVAPS
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Kortinformation
Artikelbenämning: BiPAP A40 A-serien ventilation
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: A-serien A40-ventilatorn är avsedd för behandling av vuxna och pediatriska patienter som väger över 10 kg. A40 kan ge IPAP 4 – 40cm H2O och EPAP 4 – 25ccm H2O. Karar att ge invasivt ventilationsstöd och har felxfunktion för utandningslättnad. Kan använda ett externt tillkopplat batteri utöver nätström. Finns även en dockningsbar batterimodul. ------------------------------------------------- Förpackningen innehåller: ? 1 BiPAP A-Serie ? 1 Förvaringsväska ? 1 SD-Kort ? 1
Leverantör:

Philips AB

Dokument:
Dokument:

Bilevel inklusive befuktare

Förskrivare

 • Specialistläkare vid anestesi-, kardiologi-, lung-, öron- näsa- och halsklinik samt klinfysiologi. 

Artikelbenämning: AirCurve 10 VAuto
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Kortinformation
Artikelbenämning: Lumis 150 VPAP ST
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Flödesgenerator Bilevel för tryckstödsbehandling av patienter med andningsinsufficiens.
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Kortinformation
Artikelbenämning: AirCurve 10 CS PaceWave
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Förskrivarinformation
Artikelbenämning: Lumis 150 VPAP ST-A
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Flödesgenerator Bilevel för tryckstödsbehandling av patienter med andningsinsufficiens. Inklusive larmfunktion
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Förskrivarinformation

Hostapparat

Förskrivare

 • Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik eller neurologklinik
  Barnläkare med ansvar för lungmedicin på barnklinik

Artikelbenämning: CoughAssist E70 inkl. batteri 1043570 och väska 1098884
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hostmaskin CoughAssist E70 är en mekanisk enhet för insufflation-exsufflation som simulerar en naturlig hostning genom att gradvis föra in en stor volym luft i lungorna, liknande ett djupt andetag, när du andas in (positivt tryck) och sedan snabbt vända luftflödet för att dra ut sekret (negativt tryck).
Leverantör: Philips AB
Dokument:
Dokument:
Artikelbenämning: Clearway 2 med väska & internbatteri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: BREAS Medical AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning

Ventilator inklusive befuktare

Förskrivare

 • Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik

Artikelbenämning: Astral 150 inkl externbatteri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: hemrespirator, enkel/dubbel krets
Leverantör: Resmed Sweden AB
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: Vivo 45 LS, SE m engångsslangset o 2 click-in batteri (Sthlm)
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: BREAS Medical AB
Dokument: Förskrivarinformation
Dokument: Kortinformation
Dokument: Servicehandbok
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Faktagranskad: 22 juni 2022

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen