• Hjälpmedel som avses

  Adaptiv servo-bilevelapparat inklusive befuktare
  Bilevel inklusive befuktare
  Ventilator inklusive befuktare, andningsballong, hostapparat

Förskrivare

Se respektive hjälpmedel nedan

 • Förskrivningskriterier

  Adaptiv servo-bilevelapparat inklusive befuktare

  Kan förskrivas till patienter med centralt sömnapnésyndrom orsakad av hjärtsvikt.

  Ny information har inkommit som gör gällande att det är ökad risk för kardiovaskulära dödsfall vid adaptiv servoventilationsbehandling för patienter med systematisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion.

  Adaptiv servo-bilevelapparat bör därför enbart förskrivas efter särskilt övervägande.

 • Egenansvar

  Andningsmask till bilevelapparat

 • Hjälpmedelsområde

  Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
  Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Andningsballong, engångs

Förskrivare

Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik

Andningsballong Spur II

Artikelbenämning:
Andningsballong Spur II vuxen
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Ambu A/S

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Andningsballong, flergångs

Förskrivare

Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik

Andningsballong vuxen

Artikelbenämning:
Andningsballong vuxen
Bild:
Bild saknas
Kortbeskrivning:
Leverantör:
LAERDAL MEDICAL AB

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Befuktare med inbyggd flödesgenerator för barn

Förskrivare

 • Specialistläkare i pediatrik vid barnklinik med inriktning mot lungsjukdomar eller intensivvård
 • Förskrivningskriterier

  Kan förskrivas till prematura barn med behov av andningsstöd och där utprovning med högflödesgrimma varit positiv.

  Utprovas på akutsjukhus. Hjälpmedlet ska möjliggöra fortsatt vård i hemmet eller visats hindra återinläggning på akutsjukhus.

MyAIRVO Kit

Artikelbenämning:
MyAIRVO 2 Kit
Bild:
Kortbeskrivning:
MyAIRVO Kit innehåller: 1 st PT100EW MyAIRVO, 1 st 900PT421 droppställning samt 1 st 900PT405 bricka för fastsättning av MyAIRVO på droppställning

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Bilevel avancerad med befuktare

Förskrivare

Specialistläkare vid anestesi-, kardiologi-, lung-, öron- näsa- och halsklinik samt klinisk fysiologi. 

Stellar 150

Artikelbenämning:
Stellar 150
Bild:
Kortbeskrivning:
Stellar 150.Från sjukvård till hemvård, invasiv till noninvasiv, barn (13 kg+) till vuxna. Med målvolymsventilation iVAPS
Leverantör:
Dokument:

Välj i andra hand

BiPAP A40

Artikelbenämning:
BiPAP A40 A-serien ventilation
Bild:
Kortbeskrivning:
A-serien A40-ventilatorn är avsedd för behandling av vuxna och pediatriska patienter som väger över 10 kg. A40 kan ge IPAP 4 – 40cm H2O och EPAP 4 – 25ccm H2O. Karar att ge invasivt ventilationsstöd och har felxfunktion för utandningslättnad. Kan använda ett externt tillkopplat batteri utöver nätström. Finns även en dockningsbar batterimodul. ------------------------------------------------- Förpackningen innehåller: ? 1 BiPAP A-Serie ? 1 Förvaringsväska ? 1 SD-Kort ? 1
Leverantör:
Philips AB
Dokument:
Dokument:
 • Bilevel inklusive befuktare

Förskrivare

Specialistläkare vid anestesi-, kardiologi-, lung-, öron- näsa- och halsklinik samt klinfysiologi. 

Autobilevel, AirCurve 10 VAuto

Artikelbenämning:
AirCurve 10 VAuto
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Dokument:

Autobilevel, Dreamstation BiPAP Auto

Artikelbenämning:
BiPAP Dreamstation Auto
Bild:
Kortbeskrivning:
Dreamstation BiPAP Auto
Leverantör:
Philips AB
Dokument:
Dokument:

Lumis 150 VPAP ST

Artikelbenämning:
Lumis 150 VPAP ST
Bild:
Kortbeskrivning:
Flödesgenerator Bilevel för tryckstödsbehandling av patienter med andningsinsufficiens.
Leverantör:
Dokument:

Välj i andra hand

Adaptiv servoventilator, AirCurve 10 CS PaceWave

Artikelbenämning:
AirCurve 10 CS PaceWave
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:

DreamStation ASV

Artikelbenämning:
DreamStation ASV
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Philips AB

DreamStation BiPAP S/T30

Artikelbenämning:
DreamStation BiPAP S/T30
Bild:
Kortbeskrivning:
DremStation BiPAP ST inkl. Förpackningen innehåller: ? 1 BiPAP ? 1 Förvaringsväska ? 1 SD-Kort ? 1 Slang (PR15) ? 1 Pollenfilter (monterat i apparaten) ? 1 Extra pollenfilter ? 1 Ultrafint filter ? 1 Nätkabel ? 1 Nätadapter (80W) ? 1 Bruksanvisning
Leverantör:
Philips AB
 • Hostapparat

Förskrivare

Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik eller neurologklinik
Barnläkare med ansvar för lungmedicin på barnklinik

CoughAssist E70

Artikelbenämning:
CoughAssist E70 inkl. batteri 1043570 och väska 1098884
Bild:
Kortbeskrivning:
Hostmaskin CoughAssist E70 är en mekanisk enhet för insufflation-exsufflation som simulerar en naturlig hostning genom att gradvis föra in en stor volym luft i lungorna, liknande ett djupt andetag, när du andas in (positivt tryck) och sedan snabbt vända luftflödet för att dra ut sekret (negativt tryck).
Leverantör:
Philips AB
Dokument:
Dokument:

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Ventilator inklusive befuktare

Förskrivare

Specialistläkare vid anestesi- och lungklinik

Ventilator, Trilogy 100

Artikelbenämning:
Ventilator Trilogy 100
Bild:
Kortbeskrivning:
Trilogy är en ventilator klassad för livsuppehållande behandling och ger behandling genom reglering av både trycket och volymen. Enheten kan användas för icke-invasiv eller invasiv ventilation. Funktionen Flex ger trycklättnad under utandnings-fasen. Kan drivas med flera olika strömkällor inkl det inbyggda litium-jonbatteriet.
Leverantör:
Philips AB
Dokument:

Vivo 60

Artikelbenämning:
Vivo 60 med engångsslangset
Bild:
Kortbeskrivning:
Vivo* 60 är en livsuppehållande ventilator för barn och vuxna som behöver en mycket säker och pålitlig ventilation på sjukhuset eller i hemmet. Vivo 60 medför klinisk excellens, flexibilitet och låg ägandekostnad.
Leverantör:
Dokument:
Dokument:
Dokument:

Välj i andra hand

Astral 100 inkl externbatteri och enkelkrets QC 22 mm

Artikelbenämning:
Astral 100 inkl externbatteri och enkelkrets QC 22 mm
Bild:
Kortbeskrivning:
hemrespirator, enkel krets
Leverantör: