• Hjälpmedel som avses

  Infusionspump för nutrition, barn under 16 år
  Infusionspump för nutrition, vuxna

Förskrivare

 • Barnläkare
 • Dietist

Infusionspump för nutrition, barn under 16 år: Läkare vid barnklinik. 
Infusionspump för nutrition, vuxna: Dietist. 

 • Förskrivningskriterier

  Avser förskrivning av enteralpump avsedd för sondnäring till person boende i eget boende samt i boende enligt LSS.

 • Hjälpmedelsområde

  Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
  Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Infusionspump för enteral nutrition

AMIKA pump

Artikelbenämning:
Amika Nutritionspump
Bild:
Kortbeskrivning:
Mobil och stationär pump. Kan användas både på sjukhus och utanför sjukhus till både barn och vuxna. Pumpen är lägesoberoende. Justerbar maxvolym, 1-5000 ml. IP34 tom 2016-12-31; IP35 from 2017-01-01
Leverantör:
Fresenius Kabi

Flowcare Infinity Pump

Artikelbenämning:
Pump Flocare Infinity
Bild:
Kortbeskrivning:
Flocare Infinity är en enteral pump för sondmatning med pumpaggregat. Flocare Infinity-pumpen är en lättanvänd, liten och precis pump med automatiskt friflödesskydd. Pumpen kan dessutom spolas av under rinnande vatten (IPX5).
Leverantör:
Nutricia Nordica AB

Pump för enteral nutrition Compat Ella Pump

Artikelbenämning:
Pump för enteral nutrition Compat Ella Pump
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Nestlé Sverige AB

Välj i andra hand

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval