Till start

Vårdgivarguiden


 • Hjälpmedel som avses

  Infusionspump för nutrition, barn under 16 år
  Infusionspump för nutrition, vuxna

Förskrivare

 • Barnläkare
 • Dietist

Infusionspump för nutrition, barn under 16 år: Läkare vid barnklinik. 
Infusionspump för nutrition, vuxna: Dietist. 

 • Förskrivningskriterier

  Avser förskrivning av enteralpump avsedd för sondnäring till person boende i eget boende samt i boende enligt LSS.

 • Hjälpmedelsområde

  Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
  Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Infusionspump för enteral nutrition

Artikelbenämning: Amika Nutritionspump
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Mobil och stationär pump. Kan användas både på sjukhus och utanför sjukhus till både barn och vuxna. Pumpen är lägesoberoende. Justerbar maxvolym, 1-5000 ml. IP34 tom 2016-12-31; IP35 from 2017-01-01
Leverantör: Fresenius Kabi
Artikelbenämning: Pump Flocare Infinity II
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Flocare Infinity är en enteral pump för sondmatning med pumpaggregat. Flocare Infinity-pumpen är en lättanvänd, liten och precis pump med automatiskt friflödesskydd. Pumpen kan dessutom spolas av under rinnande vatten (IPX5).
Leverantör: Nutricia Nordica AB
Artikelbenämning: Compat Ella Pump
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Nestlé Sverige AB

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Faktagranskad: 27 augusti 2020

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen