Till start

Vårdgivarguiden


Förskrivare

 • Distriktssköterska
 • Gynekolog
 • Urolog
 • Uroterapeut

Sjuksköterska med vidareutbildning inom kontinensvård

 • Förskrivningskriterier

  I första hand ska patienten utredas och erhålla behandling. Förskrivning kan ske till brukare i eget ordinärt boende vid tömningsproblem av urinblåsa.

  Förskrivning kan ske:

  • I avvaktan på utredning
  • Under utredning
  • Komplement till annan behandling
  • Vid kronisk inte behandlingsbar urininkontinens

  Förskrivningen gäller ett år. Förskrivningen avser ett tvåmånadersbehov, uttag kan ske upp till sex gånger per år.

 • Hjälpmedelsområde

  Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
  Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Tappningskatetrar

Artikelbenämning: SpeediCath Compact för kvinnor, Nelaton, 7 cm, Ch 12, PVC-fri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: SpeediCath Compact för kvinnor och flickor är en diskret, kompakt och hydrofil tappningskateter. Den är förpackad i vätska och kan därför användas direkt. Designen bidrar till enkel och hygienisk användning. Det jämna och hydrofila ytskiktet har en jämn övergång till de polerade kateterögonen som ger perfekt fuktighet och minimal friktion mot urinrörets slemhinna.
Leverantör: Coloplast AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: LoFric Sense hydrofil tappningskateter med vätska och greppvänligt handtag Nelaton 150mm Ch12 PVC- och ftalatfri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: PVC-fri tappningskateter för kvinnor, katetern har integrerad steril saltlösning i förpackningen. LoFric katetern visar de i särklass bästa miljöegenskaperna vilket är publicerat i den vetenskaplig tidskriften Journal of Cleaner Production vol 16,2008..
Leverantör: Dentsply IH AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: LoFric Origo hydrofil tappningskateter med vätska och justerbart handtag Nelaton 400mm Ch14 PVC-och ftalatfri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Tappningskateter LoFric Origo PVC-fri - den säkra LoFric katetern med vatten och handtag som är lätt att vika och enkel att ha med.
Leverantör: Dentsply IH AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: Kateter kulformad spets IQ-Cath 17 cm, Ch 12
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Hydrofil tappningskateter med mjuk, större, kulformad spets IQ-Cath
Leverantör: Dolema AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: LoFric hydrofil tappningskateter utan vätska Nelaton 200mm Ch12 PVC- och ftalatfri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: PVC-fri tappningskateter med hydrofilt ytskikt (Urotonic Surface Techonolgy™) LoFric katetern visar de i särklass bästa miljöegenskaperna vilket är publicerat i den vetenskaplig tidskriften Journal of Cleaner Production vol 16,2008.
Leverantör: Dentsply IH AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: SpeediCath Standard för män, Nelaton, 40 cm, Ch 18, PVC-fri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: SpeediCath Standard har ett unikt, jämnt och hydrofilt ytskikt med jämn övergång till de polerade kateterögonen. Det ger perfekt fuktighet under hela kateteriseringen och säkerställer en skonsam kateterisering som inte skadar urinröret. Tappningskatetern är förpackad i vätska och kan därför användas direkt. Kateteriseringen blir enkel, snabb och hygienisk.
Leverantör: Coloplast AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: LoFric Hydro-Kit hydrofil tappningskateter med vätska och uppsamlingspåse Nelaton 400mm Ch12 PVC-och ftalatfri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: PVC-fri tappningskateter med hydrofilt ytskikt (Urotonic Surface Techonolgy™) komplett med sterilt vatten och uppsamlingspåse på 1000 ml. LoFric katetern visar de i särklass bästa miljöegenskaperna vilket är publicerat i den vetenskaplig tidskriften Journal of Cleaner Production vol 16,2008.
Leverantör: Dentsply IH AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Produktinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: SpeediCath Compact Set för kvinnor, Nelaton, 9 cm, Ch 12, 750 ml, PVC-fri
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: SpeediCath Compact Set är den enda kompakta hydrofila tappningskatetern med integrerad urinpåse (750 ml). En unik design ger katetern sin kompakta och diskreta form. Katetern är enkel att förvara, ta med, använda och slänga. För personer som inte kan kateterisera direkt i toaletten är den också enkel att använda. Vid behov, kan utförandet ske utan att vidröra ytskiktet. Katetern ligger i vätska och kan därför användas direkt. Ett jämnt hydrofilt ytskikt med en jämn övergång till polerade kateterögon ger en
Leverantör: Coloplast AB
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Brukarinformation
Artikelbenämning: Urinkateter, tappnings, Nelaton, PVC-fri, 12 CH, 40cm
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör:

Mediplast AB

Dokument: Produktinformation
 • Faktagranskad: 5 mars 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Ericson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen