Till start

Vårdgivarguiden


 • Hjälpmedel som avses

  Apnélarm för barn.
  Komplett anfallslarm avser anfallslarm för epileptiker. 

Förskrivare

Se respektive hjälpmedel nedan

 • Förskrivningskriterier

  Apnélarm: Kan förskrivas till små barn med risk för apnéattacker. Hjälpmedlet ska återlämnas när behov upphör, dock senast när barnet fyller 1 år.

 • Hjälpmedelsområde

  ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
  Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

 • Komplett anfallslarm

  Eventuella vidarekopplingar till kommunens larmsystem bekostas ej av Region Stockholm. 

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Apnélarm

Förskrivare

Läkare inom barnsjukvård

 • Hjälpmedelsområde

  Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)
Artikelbenämning: Apnélarm MR-10
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning:
Leverantör: SMITHS MEDICAL SVERIGE AB
Artikelbenämning: Babycontrol
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: SISS BABYCONTROL, apnélarm, inkl. flergångs- andningssensor , 9 V batteri, manual, skyddsväska och transportbox. Används för monitorering av andning hos för tidigt barn och andra barn i riskgrupp för apnéer. Mätaren är mycket noggrann och avger en larmsignal så fort som barnet gör ett längre andningsuppehåll. Inställning för tolererad apnétid finns. BABYCONTROL sparar alla händelser på minneskort som kan läsas ut av professionen. BABYCONTROL är avsedd att användas ffa i hemmet men även på inneliggande barn
Leverantör: Timik AB
Dokument: Komplett bruksanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Komplett anfallslarm

Förskrivare

Specialistläkare vid neurologisk klinik och barnmedicinsk klinik

 • Hjälpmedelsområde

  ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer
Artikelbenämning: Ep-larm Falck 6900 EpiKlon
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: EpiKlon är ett epilepsilarm som registrerar anfall av typen Generaliserande Tonisk-Kloniska anfall (GTK) i säng eller stol. OBSERVERA - För att få en komplett lösning krävs någon form av vidaresändningsutrustning.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Artikelbenämning: Ep-larm Falck 6901 EpiTon
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: EpiTon är ett epilepsilarm som registrerar ljud vid ett Toniskt anfall eller vid starten av ett GTK-anfall. OBSERVERA - För att få en komplett lösning krävs någon form av vidaresändningsutrustning.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Dokument: Rekonditionerings-, tvätt-rengöringsanvisning
Artikelbenämning: Ep-larm Falck 6903 EpiFukt
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: EpiFukt är ett epilepsilarm som registrerar fukt som urinavgång, svettning, kräkning och salivering. OBSERVERA - För att få en komplett lösning krävs någon form av vidaresändningsutrustning.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Epilepsilarm EpiSafe 2 GSM
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: EpiSafe registrerar kramper som en följd av epileptiska anfall. Sensorn kan används både i sängen och vid uppegående. EpiSafe består av ett armband med en inbyggd sensor och en huvudenhet som tar emot larmet ifrån sensorn. Huvudenheten har plats för SIM-kort och larmar till mobiltelefon. Målgruppen är vuxna och större barn.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Ep-larm Falck 6902 EpiMyo
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: EpiMyo är ett epilepsilarm som registrerar kramper och ryckningar till följd av Myoklona anfall, Kloniska anfall och GTK-anfall. OBSERVERA - För att få en komplett lösning krävs någon form av vidaresändningsutrustning.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
 • Faktagranskad: 21 juni 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen