Till start

Vårdgivarguiden

Hjälpmedel som avses

Apnélarm för barn.
Komplett anfallslarm avser anfallslarm för epileptiker. 

Förskrivare

Se respektive hjälpmedel nedan

Förskrivningskriterier

Apnélarm: Kan förskrivas till små barn med risk för apnéattacker. Hjälpmedlet ska återlämnas när behov upphör, dock senast när barnet fyller 1 år.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Komplett anfallslarm

Eventuella vidarekopplingar till kommunens larmsystem bekostas ej av Region Stockholm. 

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Apnélarm

Förskrivare

  • Läkare inom barnsjukvård

Hjälpmedelsområde

Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)
Artikelbenämning: Babycontrol
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: SISS BABYCONTROL, apnélarm, inkl. flergångs- andningssensor , 9 V batteri, manual, skyddsväska och transportbox. Används för monitorering av andning hos för tidigt barn och andra barn i riskgrupp för apnéer. Mätaren är mycket noggrann och avger en larmsignal så fort som barnet gör ett längre andningsuppehåll. Inställning för tolererad apnétid finns. BABYCONTROL sparar alla händelser på minneskort som kan läsas ut av professionen. BABYCONTROL är avsedd att användas ffa i hemmet men även på inneliggande barn
Leverantör: Timik AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Artikelbenämning: DMI Apnémonitor
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: GM Gröndorf Medical AB
Dokument: Produktinformation
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Brukarinformation
Dokument: Serviceanvisning

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

Komplett anfallslarm

Förskrivare

  • Specialistläkare vid neurologisk klinik och barnmedicinsk klinik

Hjälpmedelsområde

ADL, decubitus, förflyttning, larm, omgivningskontroll, stimulatorer

Inga produkter tillgängliga

Artikelbenämning: Ep-larm Falck 6902 EpiMyo
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: EpiMyo är ett epilepsilarm som registrerar kramper och ryckningar till följd av Myoklona anfall, Kloniska anfall och GTK-anfall. OBSERVERA - För att få en komplett lösning krävs någon form av vidaresändningsutrustning.
Leverantör: Abilia AB
Dokument: Komplett bruksanvisning
Dokument: Produktinformation
  • Faktagranskad: 8 juli 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen