Till start

Vårdgivarguiden

Förskrivare

Berikning till brukare 16 år och äldre:
Dietist, distriktssköterska med vidareutbildning "förebygg undernäring och förskrivning kosttillägg” via Akademiskt primärvårdscentrum. 

Berikning till barn 0-15 år:
Dietist, läkare

Förskrivningskriterier

Berikning förskrivs till brukare vid långvarigt sjukdomstillstånd boende i eget boende eller kommunens LSS-boende.

Följande diagnoser berättigar till nutritionsprodukter:

  • kort tunntarm
  • kronisk njur- eller leverinsufficiens
  • malabsorption och malnutrition 
  • metaboliska sjukdomar
  • nefrotiskt syndrom

 

Förskrivning omfattar högst sex månader. Förskrivningen avser en månads behov, uttag kan ske upp till sex gånger per sex månader. 

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Berikningsmedel flytande/pulver

Artikelbenämning: Calogen, 4x200ml
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Danone AB
Dokument: Produktblad
Artikelbenämning: Fantomalt 1x400g
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Danone AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Fresubin Protein Powder, 1x300 g
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: 1x300 g; 0,4 kg
Leverantör: Fresenius Kabi
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Nutrical 4x200ml
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Danone AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Nutrilon Protein Fortifier 4x50x1g
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Danone AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Nutriprem 4x50x2,2g
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Danone AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Nutrison powder 1x860g
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Danone AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: PreNan HMF (FM85)
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Nestlé Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Resource Complete Neutral
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Nestlé Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Resource Energipulver 1x450g
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Nestlé Sverige AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Duocal 1x400g
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör:

Danone AB

Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Liquigen 4x250ml
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör:

Danone AB

Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: MCT olja 1x500 ml
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör:

Danone AB

Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: MCT Procal
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör:

Navamedic AB

Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Paediatric seravit unflavored 1x200 g
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör:

Danone AB

Dokument: Produktinformation
  • Faktagranskad: 14 mars 2022

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen