Till start

Vårdgivarguiden


Förskrivare

Förtjockningsmedel till brukare 16 år och äldre:
Dietist, distriktssköterska med vidareutbildning "förebygg undernäring och förskrivning kosttillägg” via Akademiskt primärvårdscentrum. 

Förtjockningsmedel till barn 0-15 år:
Dietist, läkare

 • Förskrivningskriterier

  Nutritionsprodukter och förbrukningsmaterial (aggregat mm) förskrivs till brukare vid långvarigt sjukdomstillstånd boende i eget boende eller kommunens LSS-boende.

  Följande diagnoser berättigar till nutritionsprodukter:

  • kort tunntarm
  • kronisk njur-  eller leverinsufficiens
  • malabsorption och malnutrition
  • metaboliska sjukdomar
  • nefrotiskt syndrom

  Förskrivning omfattar högst sex månader. Förskrivningen avser en månads behov, uttag kan ske upp till sex gånger per sex månader.

 • Hjälpmedelsområde

  Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
  Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Förtjockningsmedel

Artikelbenämning: Attylet Plus
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Navamedic AB
Dokument: Produktinformation
Artikelbenämning: Resource Thicken Up Clear
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning:
Leverantör: Nestlé Sverige AB
Dokument: Produktinformation

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Faktagranskad: 4 mars 2021

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Ericson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen