Förskrivare

 • Dietist
 • Förskrivningskriterier

  Nutritionsprodukter och förbrukningsmaterial (aggregat mm) förskrivs till brukare över 16 år vid långvarigt sjukdomstillstånd boende i eget boende eller kommunens LSS-boende.

  Följande diagnoser berättigar till nutritionsprodukter:

  • kort tunntarm
  • kronisk njur-  eller leverinsufficiens
  • malabsorbtion och malnutrition 
  • metaboliska sjukdomar
  • nefrotiskt syndrom

   

  Förskrivning omfattar högst sex månader. Förskrivningen avser en månads behov, uttag kan ske upp till sex gånger per sex månader.

 • Hjälpmedelsområde

  Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
  Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

 • Nutritionsprodukter barn

  Barn under 16 år beviljas nutritionsprodukter på livsmedelsanvisning via Apoteket.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Sondnäring komplett flytande/pulver

Fresubin 2 kcal HP

Artikelbenämning:
Fresubin 2 kcal HP, komplett, proteinrik
Bild:
Kortbeskrivning:
15x500 ml; 9 kg
Leverantör:
Fresenius Kabi
Dokument:

Isosource Energy

Artikelbenämning:
Sondnäring Isosource energy 12x500ml
Bild:
Kortbeskrivning:
Isosource Energy
Leverantör:
Nestlé Sverige AB
Dokument:

Nutrison Protein Plus Multifibre

Artikelbenämning:
Sondnäring Nutrison Protein Plus Multifibre 12x500 ml
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Nutricia Nordica AB
Dokument:

Välj i andra hand

Nutrison Low Energy Multifibre

Artikelbenämning:
Sondnäring Nutrison Low Energy Multifibre 8x1000ml
Bild:
Kortbeskrivning:
Utan fiber
Leverantör:
Nutricia Nordica AB
Dokument:
 • Sondnäring sjukdomsspecifik

Novasource Diabet

Artikelbenämning:
Novasource Diabet 500ml
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Nestlé Sverige AB
Dokument:

Novasource GI Advance

Artikelbenämning:
Novasource GI Advance
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Nestlé Sverige AB
Dokument:

Nutrison Soya

Artikelbenämning:
Sondnäring Nutrison Soya 8x1000ml
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Nutricia Nordica AB
Dokument:

Sondnäring Peptamen

Artikelbenämning:
Sondnäring Peptamen 12x500ml
Bild:
Kortbeskrivning:
Peptamen
Leverantör:
Nestlé Sverige AB
Dokument:

Välj i andra hand

Nutrison Advanced Cubison

Artikelbenämning:
Sondnäring Nutrison Advanced Cubison 8x1000ml
Bild:
Kortbeskrivning:
Leverantör:
Nutricia Nordica AB
Dokument: