Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

 • Hjälpmedel som avses

  Koagulationsmätare

Förskrivare

Specialistläkare vid koagulationsmottagning vid Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus samt Södersjukhuset. 

 • Förskrivningskriterier

  Testutrustning för egenkontroll av blodets koagulationsförmåga, sk PK(INR)-värde vid behandling med warfarin.

  Kan förskrivas till patienter som tillsvidarebehandlas med wafarin. Patienten ska vara bedömd som lämplig och kunna hantera utrustningen.

  Före förskrivning ska patienten ha genomgått en utbildning vilken anordnas av koagulationsmottagning vid Karolinska universitetssjukhuset samt Danderyds sjukhus.

  Förskrivning av koagulationsmätare ska följas upp årligen.

  Teststickor till utrustningen förskrivs via apotek.

 • Hjälpmedelsområde

  Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
  Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Välj kommun/stadsdel för aktuellt utbud där brukaren är folkbokförd


Spara som standardval:

 • Mätare för blodets koagulationsförmåga vid warfarinbehandling

Artikelbenämning: CoaguChek INRange koagulationsmätare
Bild:

Bild saknas

Kortbeskrivning: CoaguChek mäter PK(INR), ett mått på blodets levringsförmåga som används för kontroll av "blodförtunnande medel" (antikoagulantia), t.ex. Waran. Provet tas med ett stick i fingret. Provsvar fås inom en minut. CoaguChek XS används av patienten själv.
Leverantör: Roche Diagnostics Scandinavia AB
Artikelbenämning: microINR mätare
Bild: Visa bild
Kortbeskrivning: Mätare för att analysera INR värde.
Leverantör: Aidian Oy

Inga produkter tillgängliga för andrahandsval

 • Faktagranskad: 1 september 2020

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Marika Berggrund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen