Till start

Vårdgivarguiden


Förskrivare

Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistkompetens läkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, reumatologi, medicinsk rehabilitering och vid akutmottagning eller fotterapeut med speciell kompetens som arbetar med fotsjukvård och ingår i diabetesteam.

 • Förskrivningskriterier

  Kan förskrivas för att upprätthålla och förbättra fysiska funktioner vid behov överstigande sex månader.  Se funktionstillstånd nedan. För inlägg/fotbäddar se 061203.

  • Neurologisk dysfunktion
  • Uttalade funktionsinskränkningar i leder (leddestruerande reumatiska sjukdomar)
  • Cirkulationsrubbningar med risk för sår (diabetes, arterioskleros)
  • Fotsår (diabetes, arterioskleros, neuropati)
  • Frakturer

   

  Ortopediska hjälpmedel som används vid behandling, under sex månader, ska bekostas av den behandlande kliniken.

 • Hjälpmedelsområde

  Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner.
  Här beskrivs de hjälpmedel som upprätthåller och förbättrar fysiska funktioner som rörelse, styrka- och balansförmåga.

 • Uppdaterad: 15 maj 2020

 • Faktagranskad: 15 maj 2020

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen