Till start

Vårdgivarguiden


 • Hjälpmedel som avses

  Enkel finger-tumortos, handledsortos, viloortos, armbågsortos

  Övriga övre extremitetsortoser

  Övriga övre extremitetsortoser barn

Förskrivare

Enkel finger-tumortos, handledsortos, viloortos, armbågsortos, armslinga:
arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare, ortopedingenjör

Övriga övre extremitetsortoser:
ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, reumatologi, handkirurgi, medicinsk rehabilitering samt vid akutmottagning

Övriga övre extremitetsortoser barn:
Ortopedingenjör efter medicinsk bedömning av specialistläkare vid akutmottagning samt vid klinik/mottagning för ortopedi, neurologi, reumatologi, handkirurgi och medicinsk rehabilitering med tillgång till habiliteringsteam med arbetsterapeut eller sjukgymnast

 • Förskrivningskriterier

  Kan förskrivas vid varaktig funktionsnedsättning (överstigande sex månader) vid något/några av nedanstående funktionstillstånd

  • Neurologisk dysfunktion
  • Grava deformiteter
  • Reumatiska sjukdomar med leddestruktion som orsakat alternativt kan leda till funktionsinskränkningar
  • Nedsatt hållfasthet i skelettet (osteroporos, skelettmetastaser)
  • Svåra invalidiserande tillstånd
  • Frakturer

   

  Mjuka prefabricerade ortoser kan, om förskrivningskriterierna uppfylls, förskrivas till barn. Handledsortos och armbågsortos kan endast förskrivas till barn.

 • Egenansvar

  • Mjuka prefabricerade ortoser är egenansvar för vuxna, även ortoser med stabiliserande skena.
  • Om en mjuk prefabricerad ortos behöver individanpassas ska anpassningen göras på brukarens egen införskaffade ortos.
  • Fingerringar kan inte förskrivas, utan är egenansvar.
 • Hjälpmedelsområde

  Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 3. Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner.
  Här beskrivs de hjälpmedel som upprätthåller och förbättrar fysiska funktioner som rörelse, styrka- och balansförmåga.

 • Remiss

  Ortopediska hjälpmedel som används vid behandling under sex månader ansvarar den behandlande kliniken för.

  Remiss till ortopedteknisk verksamhet skickas via Thord.
  Brukare med remiss vänder sig direkt till ortopedteknisk verksamhet.

  Vid förskrivning av handledsortos, viloortos och armbågsortos skickas beställningen via Thord och handläggs av de ortopedtekniska verksamheterna. För mer information om sortimentet, kontakta de ortopedtekniska verksamheterna, se Kontakt hjälpmedel.

 • Uppdaterad: 11 november 2020

 • Faktagranskad: 11 november 2020

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen