Brödsmule-navigation

Vem berörs

Alla som loggar in på Beställningsportalen med e-tjänstekort. Användare som använder användarnamn och lösenord berörs inte.

Vad händer

Den 15 september upphör möjligheten att välja SLL som koppling mellan ditt e-tjänstekort och Beställningsportalen. SLL har ersatts med en ny säkrare koppling som heter Region Stockholm. Möjligheten till att logga in på Beställningsportalen med e-tjänstekort upphör alltså inte.

Vad behöver du göra

Följ instruktionerna som länkas från Beställningsportalens startsida, via Hjälpmedelsguiden:


Du kan sedan 1 juli välja Region Stockholm som koppling mellan ditt e-tjänstekort och Beställningsportalen, du behöver alltså inte vänta med detta. Kopplingen mellan Beställningsportalen och e-tjänstekortet görs en gång. För att förenkla inloggningen är användarnamnet, för de flesta, lika med HSAID.

Vad som händer om du inte gör ändringen

Du som loggar in på Beställningsportalen med e-tjänstekort efter 15 september måste göra en ny koppling och använda inloggning Region Stockholm, inloggning SLL finns inte som ett alternativ.

Varför detta sker

Tekniken bakom inloggningen med namnet SLL är föråldrad och har uppdaterats med en säkrare teknik och bytt namn till Region Stockholm.