Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sedan en tid tillbaka finns två överenskommelser för kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. En gäller för personer inom särskilda boenden för äldre och en annan för bostad med särskild service enligt LSS. Nu slås dessa ihop till en huvudöverenskommelse som gäller för samtliga särskilda boendeformer. Överenskommelsen reglerar även kostnadsansvar för hjälpmedel inom dagverksamhet och daglig verksamhet.

Den nya gemensamma överenskommelsen innebär förändringar i ansvarsfördelningen av kostnader för förskrivningsbara hjälpmedel samt förbrukningshjälpmedel. Förändringarna i överenskommelsen är kostnadsneutrala.

Några nyheter i överenskommelsen som gäller från den 1 december

Region Stockholm får fullt kostnadsansvar för till exempel komfortrullstolar i särskilda boende för äldre, vilket varit ett delat ansvar sedan 1997. Det innebär att Region Stockholm får kostnadsansvar för alla typer av rullstolar, exklusive transportrullstolar, som förskrivs enligt regionens regelverk.

Inom särskilda boenden för äldre får kommunen kostnadsansvar för behandlande madrasser. Kommunen får även kostnadsansvar för TENS-apparater och specialrollatorer (till exempel hemiplegi-rollator och RA-rollator).

Ta del av den nya överenskommelsen i sin helhet på Hjälpmedelsguiden, Överenskommelse med StorSthlm

  • Uppdaterad: 4 november 2021

  • Faktagranskad: 4 november 2021

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen