Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Här publiceras kontinuerligt informationsmaterial som kan användas i arbetet med kunskapsstyrning.

Informationstexter

PPT-presentationer

Filmer

Om syftet med kunskapsstyrningen och hur den fungerar

Magnus Thyberg, avdelningschef HSF kunskapsutveckling och representant för Stockholm-Gotland i ledningen av regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning.  

Om att arbeta i regionala programområden, RPO

Lena Pomerleau, distriktsläkare och ordförande RPO primärvård samt Christine Fransson, expertgruppsapotekare i läkemedelskommitténs grupp för smärta och reumatiska sjukdomar, processledare i RPO reumatiska sjukdomar och i RPO rörelseorganens sjukdomar.

Om Stockholm-Gotlands medicinska råd, SGMR

SGMR samlar bland annat alla ordföranden i de regionala programområdena. I den här filmen förklarar ordförande Ameli Norling vilket uppdrag SGMR har i kunskapsstyrningen.

  • Uppdaterad: 5 oktober 2020

  • Faktagranskad: 5 oktober 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand