Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Sökträffar

Jävshantering i sakkunnigorganisationen

Information om ansvar och förfarande kring jävshantering inom sakkunnigorganisation.

Region Stockholms läkemedelskommitté

Kommittén är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning av läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik.

Regionala programområden

Regionala programområden i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.

Riktlinjer för arvodering av sakkunniga

Riktlinjer för arvodering av sakkunniguppdrag inom hälso- och sjukvården. Gäller för Region Stockholms verksamheter inom hälso- och sjukvård.

Specialsakkunnig, spesak

En specialsakkunnig läkare (spesak) väljs som expert inom sin medicinska specialitet. Här hittar du specialsakkunniga läkare som ingår i respektive regionalt programområde.

Stockholm – Gotlands medicinska råd, SGMR

Stockholm – Gotlands medicinska råd (SGMR) samordnar arbetet med kunskapsstyrning inom sjukvårdsregionen.

Valberedning

Valberedningen i Stockholm-Gotland förordar, utifrån inkomna nomineringar, kandidater för sakkunniguppdrag inför beslut av Direktörsgruppen.

Vårdsakkunnig, vårdsak och vårdsaknätverket

Vårdsak är omvårdnadskunnig expert inom sin medicinska specialitet. Vårdsaknätverket är ett forum för att driva omvårdnadsfrågor. Här hittar du vårdsak som ingår i respektive regionalt programområde samt information om vårdsaknätverket.

Visar 1-8/8