Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Följande sakkunniga ska finnas representerade i respektive regionalt programområde, RPO

 • Stockholm-Gotlands ledamot i motsvarande NPO
 • Spesak/ar (specialsakkunnig läkare)
 • Vårdsak/ar (vårdsakkunnig sjuksköterska)
 • Primärvårdsrepresentant/er
 • Representant från universitetssjukvårdsenhet
 • Programansvarig Region Gotland
 • Representant för hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm
 • Patient/närståenderepresentant
 • Processledare

Även dessa roller kan finnas representerade:

 • Ordförande i läkemedelskommitténs expertgrupp (om aktuellt)
 • Ordförande i regional expertgrupp (om aktuellt)
 • Representant från kommun (om aktuellt)
 • Klinisk expert från relevanta hälsoprofessioner (om aktuellt)
 • Representant för vårdgivare i privat regi (om aktuellt)
 • Representant för vårdgivare i egen regi / verksamhetschefer (om aktuellt)
 • Representant för närstående / patientperspektiv (om aktuellt)

Så utses ledamöterna

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotlands ledamöter i nationella programområden utses av Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör, med stöd av valberedningen för sakkunniga.

 Spesak utses av Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör, med stöd av valberedningen för sakkunniga.

 • Vårdsak utses av Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör, med stöd av valberedningen för sakkunniga.
 • Programansvarig Region Gotland utses av Region Gotlands hälso- och sjukvårdsdirektör.
 • Sakkunnig primärvård utses av RPO primärvård.
 • Representant FOU-kompetens utses av respektive RPO-ordförande och Karolinska Institutet gemensamt, genom berörd prefekt.
 • Representant för hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, Region Stockholm utses av beställaravdelningar på HSF.
 • Processledare utses av sakkunnigkansliet.
 • Ordförande i läkemedelskommitténs expertgrupp (om aktuellt) utses av Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör, med stöd av valberedningen för sakkunniga.
 • Ordförande i regional expertgrupp (om aktuellt) utses av Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör, med stöd av valberedningen för sakkunniga.
 • Representant från kommun (om aktuellt) utses av tjänstemannagruppen för samverkan kommun och region i Stockholms län.
 • Klinisk expert från relevanta hälsoprofessioner (om aktuellt) utses av ordförande i Stockholm-Gotlands medicinska råd, i samråd med ordförande i RPO.
 • Representant för vårdgivare i privat regi (om aktuellt) utses av ordförande i Stockholm-Gotlands medicinska råd, i samråd med ordförande i RPO.
 • Verksamhetschef utses av ordförande i Stockholm-Gotlands medicinska råd, i samråd med ordförande i RPO.
 • Patient/närståenderepresentant utses (om aktuellt) av ordförande i Stockholm-Gotlands medicinska råd, i samråd med ordförande i RPO.
 • Uppdaterad: 16 maj 2023

 • Faktagranskad: 16 maj 2023

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Malin Vikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen