Till start

Vårdgivarguiden

Mål och insatsområden 2020–2021

Nationellt prioriteras att patienter ska ha en rök- och alkoholfri operation genom att få en likvärdig rådgivning och rekommendationer som sammanställs i ett nationellt vårdprogram. RPO levnadsvanor avvaktar nationella insatser.

Analys och uppföljning 2020–2021

RPO levnadsvanor kommer lyfta till NPO levnadsvanor att det finns behov av utvärdering av evidensläget av riktade hälsosamtal.

Övriga aktiviteter 2020–2021

RPO levnadsvanor vill förbättra dokumentation av levnadsvanor, bland annat säkerställa att levnadsvanor dokumenteras i journal och kvalitetsregistermiljö. Det nationella vårdprogram som ska tas fram av NPO levnadsvanor kommer att bli ett underlag för arbetet. RPO levnadsvanor kommer att integrera levnadsvanor i befintliga kunskapsstöd. RPO levnadsvanor ska också se över planerad fortbildning till vårdens medarbetare inom levnadsvanor.

Kontakt

  • Uppdaterad: 19 februari 2021

  • Faktagranskad: 21 september 2020

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Kristina Ateva, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen